සුභ නැකැත්

2019-09-19 18:30:00
ග්‍රහලොව සිකුරු ග්‍රහයාගෙන් උදාවන්නාවූන් මාලවි යෝග බලයක් 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 4 වන කිවිදින පාන්දර 5.16 ට සිකුරු තමාට ස්වක්ෂේත්‍ර රාශි භවනක් වූ තුලා රාශියට පිවිසිමත් සමග ඇතිවන අතර සිකුරු තුලා රාශියෙහි අඟහරුට අයත් සිත නැකතේ තුන්වන හා හතරවන...
2019-09-19 18:30:00
පොදුවේ ලාංකික අප ජන්ම පත්‍ර පරීක්ෂාකර ගැනීම නිරතුරුව සිදුකරන අතර හැමවිටම අසන්නට ලැබෙන්නේ ලබා ඇති මහා දශා කාල හා එයින් සිදුවන දුක සැප පමණි.එහෙත් කේන්ද්‍රය අතට ගෙන අසවල් මහදශාව ලැබ දැන් ඔබට ඉතා ශුභයි කියූ පමණින් සුබපල නොදිමත් අශුභ කාලයක්...
2019-09-12 18:30:00
බලාපොරොත්තු නොවූ හදිසි බිහිසුණු සිදුවීම් ග්‍රහලොව සෙන්පති වූ අඟහරු තමාට සතුරු රාශිභවනක් වූ බුධට අයත් වූ කන්‍යා රාශියට 2019 සැප්තැම්බර් මසස 25 වන බුධ දින උදේ 6 පසුවී විනාඩි 31 ට පිවිස රවිට අයත් උත්‍රපල් නැකතේ දෙවන තුන්වන හතරවන පාදවලත්...
2019-09-12 18:30:00
රාජ්‍ය වර්ෂ 2019 සැප්තැම්බර් මස 17 වෙනි කුජ දින සිංහල පැය 17.10 න් ලෝක පාලක සූර්ය දිව්‍ය රාජතෙම බුධ හිමි කන්‍යා රාශියට පැමිණ 2019 ඔක්. 17 දින දක්වා එහි ගමන් කරනු ඇත. තුරුපල් තුන, හත, සිත, දෙක, කන්‍යා, රැස කීවාසේ රවි හිමි උත්‍රපල් නැකතේ 2,...
2019-09-05 18:30:00
 තුලා රාශිය, තුලා නවාංශකය, සිත 03 පාදය ආශි‍්‍රතව කන්‍යා රවි 13 භාග සැප්තැම්බර් 29 රිවිදින මධ්‍යාහ්න 12.56 ට  ගුරු, ශුක්‍ර ෂඩ්කෝණ දෘෂ්ටියෙන් බුධ ග්‍රහයා තුලා රාශියට සම්ප්‍රාප්ත වෙන්නේ ය.  බ්‍රහස්පති හිමි ධනු රාශි උදාවේ...
2019-09-05 18:30:00
මේවන විට බ්‍රහස්පතිට අයත් ධනු රාශියෙහි වක්‍ර ගමනින් ගමන් කරන සෙනසුරු තම වක්‍ර ගමන් නවතා නැවත සුපුරුදු ගමනින් 2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන බුධ දින කිවිට අයත් පුවසල නැකතේ දෙවන පාදයෙහි ගමන් අරඹා පුවසල නැකතේ තුන්වන හා හතරවන පාදවලත් රවිට අයත් උත්‍...