ඔසු පැළ රෝපණයක්

ඔක්තෝබර් 30, 2020

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි අශෝක පි‍්‍රයන්ත මහතාගේ ඉල්ලීමට අනුව මහවැව ශ්‍රී ධර්මාරාම මහා විද්‍යාලය ජාතිත පාසලක් බවට පත් කෙරිණ. එය සංකේතවත් කිරීමට විදුහල්භූමියේ දුර්ලභ ඔසු පැළ රෝපණය කිරීමක් සිදුවූ අවස්ථාවේ මන්ත්‍රීවරයා එයට දායකත්වය සැපයූ අයුරු.

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.