විවාහ ජීවිතයට බලපාන හත්වැන්නේ ත්‍රිකෝණය

අගෝස්තු 5, 2022

කන්‍යාවියකගේ පළමු සන්ධිස්ථානය මල්වරයයි. දෙවන ස්ථානය විවාහයයි. තුන්වැනි සන්ධිස්ථානය ප්‍රථම දරු ප්‍රසූතියයි. දෙවැනි සන්ධිස්ථානය සමත් වූ විගසම තුන්වැනි ස්ථානය ලබනවාමයි. එනම් ජීවිතය යහපත් ඵල නෙළීමට දෙවන ස්ථාන ස්ථානය නොහොත් විවාහය නිසි අයුරින්ම සම්පූර්ණ කරන්න ඕනෑ.

ඔබේ විවාහය ගැන ඔබේ කේන්දරයේ ග්‍රහ පිහිටීම්වලින් ඒ ඒ රාශිවල සුභවාදිව හෝ අශුභවාදිව පිහිටලා තිබෙනවා. ඉන් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ හත්වැන්නෙ ත්‍රිකෝණයයි. එහෙමත් නැත්නම් කාම ත්‍රිකෝණ යයි. තවත් විදියකින් කිව්වොත් 3,7,11 වැනි රාශි එකතු වුනාමයි.

ජීවිතයට සර්වාප්‍රකාරයෙන්ම හැමදෙයම එකතුවන්න නම් ධනය අත්‍යවශ්‍යම වනවා. අපිට ධනය නැතුව මොකවත්ම කරගන්න බැහැ. අපි හැම ක්‍රියාවක්ම කරන්නේ ධනය හොයාගන්න. විවාහ වෙලා ධනය නැත්නම් ජීවිතය නැතිවන තරමට වැඩ සිදුවනවා. නිවන සොයන යෝගාවචරයාත් ධනය තමයි හොයන්නේ. මේ ධනය කියල මම හැඳින්නූවේ “ සතුට” ම. බුදු දහමේ නම් සඳහන් වුණේ “ සංතුෂ්ඨික පරමං ධනං” කියලා. ජීවිතය තුළ සතුට නැති වුණ තැනේදී හිතන්න බැරි විපාක එළැඹෙනවා. අසතුට දරාගන්න බැරි තැනදි සියදිවි හානි කර ගන්නා අවස්ථා එමටයි. කේන්ද්‍රරයක සතුට එහෙනම් නිවැරැදිව පතිත වන්න ඕනෑමයි. ඒත් ඒ ඒ තැන්වල. හැබැයි එකක් කියන්නට ඕනෑ. ධනය සඳහන් කරන තැන සතුට පතිත වුණොත් ධනය යහපත්ව පවතිනවා. ඉගෙනීම පෙන්වන රාශියේ පිහිටියොත් අධ්‍යාපනය/ ඉගෙනීම යහපත්ව පවතිනවා. කරුණු එහෙම නම් විවාහය ගුණ කතා කරන තැන හා තැන්වල සතුට පැවතුණොත් විවාහය යහපත්ව පවතින්න ඕන නේ. ඇත්ත තමයි. එහෙම පිහිටියොත් ඒක සිදුවනවාමයි. ඡ්‍යොතිෂයේ සඳහන් කරන විදියට සතුටට අධිපතියා “ චන්ද්‍රයා” අපි එක එක නම් වලින් සඳහන් කරනවා. සිසිර - තරිදු – සොම් කියල කතා කරන අතර ඡ්‍යොතිෂ පොතක් වන ජාතක රක්නාකරයේ හඳුන්වන්නෙ “ නිසයුරු” කියලා. ඇයි අහල නැද්ද ඡ්‍යොතිෂයේ මහා දසා අන්තර්දශා ලබන ක්‍රමයේදී සඳහන් කරනව “ රෙහෙන - හත - සුවරන නිසයුරු හට දසකී” කියල. ඡ්‍යොතිෂයේ චන්ද්‍රයාට බලගතු තැනක් හිමිවනවා. මොකද ජීවිතයේ ධනය සතුට නිසා. නමුත් මේ චන්ද්‍රයා ක්‍රම දෙයකට ජීවිතයට බලපානවා. අව චන්ද්‍රයා හා පුර චන්ද්‍රයා කියලා. පුර චන්ද්‍රයා කිව්වේ පවුලේ සෙනහසට බර ආදරණීය අම්මා. අව චන්ද්‍රයා කිව්වේ කුරිරු කුඩම්මා කියල තමයි පැරණි පොතේ සඳහන් වන්නෙ අපට තේරෙන භාෂාවෙන්. කොටින්ම කිව්වොත් හොඳ යහපත් විවාහයකට මේ පුර චන්ද්‍රයා ඒ ඒ තැන්වල නොමැති නම් රාශිවල පිහිටන්න ඕනෑ. විවාහය සම්බන්ධකර ගන්නවා නම්. කාම ත්‍රිකෝණයේ පුර චන්ද්‍රයා පනිත වුණොත් හොඳ විවාහයක් සිදුවනවා කියලා මූලිකව තීරණය කරන්න හෝ අදහසක් ගන්න පුළුවන් - තවදුරටත් මේ කාම ත්‍රිකෝණය නැතහොත් හත්වැන්නේ ත්‍රිකෝණය ගැන වැඩි අවබෝධයක් ගනිමු. විශ්ව කේන්දරයේ 01 ලග්නය වගේම 7 වැනි රාශිය විවාහය ගුණ කරුණු හෙළි කරනවා. කාමය උපදින්නෙ විවාහයෙන් ඒ වගේම කාමය නිවන්නෙත් විවාහයෙන් - එහෙනම් කාම ත්‍රිකෝණය පටන් ගන්න ඕනෑ. විවාහයෙන් නොමැති නම් 07 න්. 07 වැනි කොටුවෙන් පටන් ගෙන සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කළාම, 07 - 11 - 03 වැනි කොටු නිර්මාණය වනවා. දැන් අපි මේ කොටු නැත්නම් රාශි විග්‍රහ කළාම විවාහය ගැනත්, ඔබේ කේන්දරයේ පිහිටීම ගැනත් නිකංම දැනීමක් එනවා. 03 වැනි කොටුව කිව්වේ උත්සාහවන්ත එහෙමත් නැත්නම් වීර්ය ස්ථානය, 11 කිව්වේ අයස්ථානයට. ජීවිතයේ බැලූ බැල්මටම මේ රාශි තුන සම්පූර්ණ නම් විවාහයත් සම්පූර්ණයයි. ඇයි ඉතින් සහජ ගතිගුණ මත. උත්සාහය ලැබිලා විවාහයෙන් හොඳ සහකරුවෙකු හෝ සහකාරියකු ලැබිල අයස්ථානයෙන් ධනය එහෙමත් නැත්නම් මුදලක් ලැබෙනවා නම් තව මොනවද? මේ වගේම ඕනෑම දෙයක හොඳ නරක එහෙමත් නැත්නම් යහපත - අයහපත කියල සඳහන් වනවනේ. කාම ත්‍රිකෝණය නරක් වුණොත් ඒ වගේම තමයි. 7 වැනි රාශිය නරක් වෙලා. 7 පරීක්ෂා නොකර වදක භාර්යාවක් ලැබුණොත් ජීවිතය එතැනින් එහාට යන්නෙ නැහැ. අපි හත්වැන්න පරීක්ෂා කරන කොට ඉතාම සූක්ෂමව බලන්ට ඕනෑ. ජාතික රත්නාකරයේ මෙන්න මෙහෙම කවියක් සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. එනම් -

හත්වැන්නේහි කුජ හෝ සෙනසුරු වේද

සත හිමියා ඉන් එකෙකුගේ රැසේ වේද

කත ඔහුගේ ගනී සොර සැමියන් වැද්ද

නැතහොත් වෙසඟනක් වෙයි රටෙ පරසිද්ධ

පුංචි සුළුවෙන් තේරුම් ගන්න හැකි නිසා පරිස්සමෙන් මේ ගුණ බලන්න. විවාහයට කලින් මේ හතේ ත්‍රිකෝණය ගුණ එක එක ශාස්තෘවරු එක එක විදියට පැහැදළි කරනවා. නමුත් බලා ගෙන යනකොට ප්‍රතිඵලය එකයි. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනෑ. මේ කිසිදු විස්තරයක්. පරිගණකයේ නම් සඳහන් වෙලා නැහැ. ඡන්ම පත්‍ර හදන්නෙත් අපි දුන්න වෙලාවටයි. සුද්ධ කිරීමක් නැහැ.

මේ හතේ ත්‍රිකෝණය පරිශීලනය කරන කොට විශේෂයෙන් සලකා බලන්න ඕනෑ ශප්තම් දෘෂ්ටිය ගැන. ඒ කිව්වේ අවශ්‍ය රාශියේ සිට හත්වැනි රාශියේ තත්ත්වය හා එහි ගෝචරය. ඒක බලන්නෙ අපි දන්නවා දෝෂ භංඝ කියලා එකකුත් ගුණ ගැන - සමහර කේන්දර තිබෙනවා විවාහයෙහි පිහිටීම හොඳයි. නමුත් 5 වැන්න දුර්වලයි. එනම් දරුවො ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා විවාහය කිව්වාම මාලයකට මුතු අමුණනවා වගේ එකින් එක බලන්න ඕනෑ. මුල් තැන දෙන්න ඕනෑ 7 වැනි ත්‍රිකෝණයට ඊළඟට 5 දරුවන්, 6 වැන්න රෝගි ස්ථානය. මේ කරුණුවල නිවැරැදි ස්වභාවය මතම නිවැරැදි විවාහය එළි දකිනවා. ඊළඟට ගොඩක් අය අහන ගැටලුකාරී ප්‍රශ්නයක් තමයි කවදටද මේ විවාහය හරියන්නෙ කියල. අහන එක, කේන්දරයේ වෙනත් ප්‍රශ්න නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් චන්ද්‍රයා. දිගන්තයේ යන කාලෙට එහෙමත් නැත්නම් 7 වැන්නාධිපතියා 7 වැන්නෙ ගෝචරය වන කාලයට බොහෝදුරට විවාහය හරියනවා. මේ කරුණු කාරණා කොච්චර ලිව්වත් පෙර භවයක කිසියම්ම හෝ සම්බන්ධයක් තියෙන්නට ඕනෑ. කරදරයක් නැත්නම් ධර්ම - කර්ම රාශිත් පරීකෂා කළොත් ඒකත් දැනගන්න පුළුවන් වේවි. කේන්දරයක් පරීක්ෂාවේදී මේ සියලුම දේ බලන්නෙ නැහැ තමයි. මූලික ජෝ්‍යතිෂ විස්තරයෙන් පස්සේ ඔබට අත්‍යවශ්‍ය කරුණු ටික දැනගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් විවාහය ගැන දැනගන්න ගියාම, රක්ෂාව, පදිංචි නිවාස ඉදිරිය ගැන, මේ අමතර ප්‍රශ්න අහන්න එපා. එතකොට විවාහය ගැන කරුණු හොයාගන්න බැරි වේවි.

සිදුහත් කුමරා යශෝධරාව හැරදාලා මහණ දම් පුරන්න ගිය බව දැනුණාම පාරම්පරික ආත්මීය සබඳකම් සිහිවෙලා ඉකිබිඳ ඇඩුවා මතකනේ. එතැන ධර්ම කර්ම රාශි බලවත් වුණා. ඒ අන්තිම භවය බව දැනගත්තා. කෙසේ වෙතත් විවාහයක් හරියන කං උත්සාහය අතහරින්න එපා. ඔබට සරිලනම සහකරුවා හෝ සහකාරිය කොතැනක හෝ කවදාහරි සොයා ඒවි. ඒක තමයි ජන්ම පත්‍රයේ ලියා තිබෙන්නේ. බොහෝ අය ඒ විස්තර දැනුත්ව නොවූ සිටිම නිසා බොරු කියනවා. ඒකත් භවයේ සිදුවූ දෙයක් ද මන්දා. කොහොමත් අනවශ්‍යව විවාහය ප්‍රමාද නම් “ මාතාංශේෂවරී” යන්ත්‍රය නිවැරදිව පලදාගන්න. 1800 වරට අඩුවෙන් නම් ජපය නතර කරන්න එපා. ඔබේ සහකරුවා හෝ සහකාරිය කොතැනක හෝ සිටින බව අමතක කරන්න එපා.

පාරම්පරික ජෝතිෂවේදි මීපේ ගණිතගේ රන්ජිත් විද්‍යාරත්න

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.