රහස් බෙහෙත් කවි

මැයි 12, 2023ඇතුපිට විෂ්ණු දෙවියෝ වැඩ උන් සින්දා
පොතුපිට ගසින් ගලවා ගත මුල සින්දා
වතුරට යොදා අට එකකට ගෙන සින්දා
මතුවට එදා කොයිවා එන උණ සින්දා

ඇත්දෙමට පොතු හා විෂ්ණුකාන්ති ගෙන වතුර කෝප්ප අට එකට සිඳ කසාය දෙන විට වාත ප්‍රධානව එන නැවත නැවත හටගන්නා උණ රෝගය සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිවී යන බව එහි අදහසයි.

අගලේ පස් කොටා යතුරින් තම්බාලා
තුඹස් පස් කොටා දිය එක්කර ගල්ලා
ඇය නොපතන දේත් කුඩුකර දීපල්ලා
අඟල කපනු අප්පුට ගුටි ඇනපල්ලා

ආඩතෝඩ පස්පංගුව ගෙන කොටා වණ්ඩුවේ තම්බා පෙරාගත් වතුරට මී පැණි හා තිප්පිලි කුඩු දමා බීමෙන් කැස්ස සුව වේ.

වතුර මිති මාමේ ඔසු දනිත හිඳ
වතුරදර රුදුරු පුල් බුනිඹ පැපලි ළිඳ
වතුර අටනෙකට සිඳ දුන බර කරඳ
වතුර අලපතේ මෙන් උණ බැසවි සොඳ

දියමිත්ත, සඳුන්, කලාදුරු, ඉඟුරු, සැවැන්දරා, කොත්තමල්ලි, රසකිඳ, ඉරිවේරියා, කටුවැල්බටු, මහනෙල්, බිංකොහොඹ, පත්පාඩගම්, කලං එක බැගින් ගෙන වතුර පත අට එකකට හිඳ දුන් විට නෙළුම් පත්‍රයක දැමි දිය මෙන් උණ බැස යන බව මින් අදහස් වේ.

වෛද්‍ය නිරූපා සංජීවනී රත්නායක මහත්මියගේ රහස් බෙහෙත් කවි කෘතියෙනි.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.