ඡ්‍යොතිර් විද්‍යා විශාරද ආචාර්ය ප්‍රභාත් සී. ගමගේ

2021-01-07 18:30:00
දෙසැම්බර් 25 කලාපය හා සම්බන්ධයි... වියලි කාලගුණයක් පවතින ඕනෑම අවස්ථාවක කළ යුත්තේ වෙනදාටත් වඩා වැඩිපුර ජලය පානය කිරීමයි. සැම අවස්ථාවකම ශරීරයේ ජලය වැඩිපුර රඳවා තබා ගැනීම මෙම සමෙහි ආබාධ තත්ත්වයට හොඳ ප්‍රතිකර්මයක් වනු ඇත.එවගේම සම පිරිසුදු...
2020-12-17 18:30:00
නිතර ඇඟ කැසීම ඇතිවන්නේ කුමන හෝ රෝගයක් නිසාවෙනි. හිසෙන් පටන් ගෙන යටි පතුල් දක්වා මෙම කැසීම ව්‍යාප්ත විය හැකිය.හිස් හොරි, පොතුකබර රෝගය, සමේ රෝග , විවිධ අසාත්මිකතා , රක්ත රෝග, සෙම් රෝග, විෂ සහිත කෘමින් ඇඟ ඇතිල්ලීම හෝ සපා කෑම , විෂ සහිත ගස්වල...