ඡ්‍යොතිෂවේදී ආශිර්වාද වනිගතුංග කළගෙඩිහේන

2020-11-19 18:30:00
මේ කොරෝනා සමයයි. ඔබගේ යොදා ගෙන ඇති විශේෂ කටයුතු මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් කල් දැමීමට සිදුවෙනු ඇත. විශේෂයෙන් විවාහ ගිවිසගැනීම්, පෝරුවේ චාරිත්‍ර ,සෙනඟ එක්රැස් වන නිසා සෞඛ්‍ය අංශ විසින් සිමා පනවයි.2020 දෙසැම්බර් 15 වන තෙක් කෝණයක් නොමැති හෙයින් එම...