ධම්මිකා රාජපක්ෂ

2023-02-02 18:30:00
 මේෂරැකියාවේ වෙනසක් විශ්වාසය බිඳවැටීමක් හේතුවෙන් සිතේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කරන සතියක් වන අතර, සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ ගමන් කරන්නේ 3,4,5,6 යන භාවස්ථානවලයි. හිතුවක්කාර තීරණයක් තමාට අවාසිදායක තත්ත්වයක් ඇතිකරයි. සහෝදරයකු සමඟ ඇති වූ...
2023-01-26 18:30:00
 මේෂඅලුත් රැකියා හිමිකම් විශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් දවසින් වැඩි කාලයක් යොදවන සතියක් වන අතර, මේ සතිය ආරම්භයේ සඳු ග්‍රහයාගේ ගමන සිදුවන්නේ 1, 2, 3 යන භාවයන් මතිනි. නිතර පවුලේ කෙනෙකු පිළිබඳ වෙහෙසීමට සිදුවන සතියකි. යෝජනා ස්ථිරවීමක්...
2022-12-29 18:30:00
මේෂතීරණ වෙනසක්ගෙවී යන අවුරුද්දේ උදාවන මේ සතිය මිශ්‍රඵලදායක ලෙස ආරම්භ වෙයි. මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා මේ සතියේ ගමන් කරන්නේ 12,1,2 යන භාවස්ථානවලයි. වෙනදාට වඩා අවිවේකී බවක් ඇති කරන අතර ඇවිදිලි වැඩිකරන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් ද සිදුවීමට ඉඩ...
2022-12-22 18:30:00
 මේෂඅමතර මුදල් ලැබීමක් අවිවේකී වුවත් සැලසුම් කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවන සතියක් වන අතර, මේ සතිය ආරම්භයේදී ඔබේ, ලග්නයට අනුව සඳුගේ ගමන සිදු වන්නේ 9,10,11,12 යන භාවස්ථානවලයි. නිතර පිනට දහමට ළැදිව කටයුතු කරන කාලයක් වන අතර, අසරණ...
2022-12-22 18:30:00
 දරුවන්ගේ ඉගෙනීමේ සාර්ථකත්වය බැලීම සඳහා කේන්ද්‍රයේ 2, 4, 3, 5, 9 යන භාවයන් මෙන්ම, එම භාවයන්ට අධිපති ග්‍රහයන්ගේ බලදුබලතා මෙන්ම අධ්‍යාපනයට හා ප්‍රඥාවට කාරක ග්‍රහයන් වූ බුධ, ගුරු හා සඳු යන ග්‍රහයන්ගේ තත්ත්වයද විමසා බැලිය යුතුයි. ...
2022-12-15 18:30:00
 2022 වසරේ දෙසැම්බර් 18 වැනි දින ශිෂ්‍යත්ව විභාග කටයුතු සඳහා නියමිත දිනයක් ලෙස සඳහන්ව ඇත. මෙදින රාත්‍රී 20.16 දක්වා හත නැකත පවතින අතර, 10 වැනි තිථිය සෞභාග්‍ය නම් යෝගය, ගරජ කරණය පවතින බැවින් සුබදායක දිනයකි. එදින සූර්යය උදාව පෙ.ව. 06.15...