පාරින්ද්‍ර සුගතදාස

2024-05-30 18:30:00
 අද දිනයේදී කතාබහ කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ ‘ආසියාවේ රිදී සීනුව‘ ලෙස විරුදාවලි ලත්, ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු රාජ්‍ය නායකයකු වන එස්.ඩබ්ලියු.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා තදබල ඒරාෂ්ටක කාලවකවානුවලදී මුහුණ දුන් අත්දැකීම් පිළිබඳවය. බණ්ඩාරනායක මහතාගේ ප්...
2024-05-23 18:30:00
 මෙරට කිහිප වරක්ම රාජ්‍ය නායකත්වයෙන් පිදුම් ලද ඩඩ්ලි සේනානායක මහතාගේ ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇති උත්පත්ති කේන්දර සටහනට අනුව ලග්නය “කන්‍යා” වන අතර චන්ද්‍රයා හය වැනි භාවය තුළ තැන්පත්ව ඇත. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ 1952 වසරෙහි මාර්තු 26 වැනිදා,...
2024-05-02 18:30:00
අද දිනයේ දී බලාපොරොත්තු වන්නේ මෙරට නිදහසින් පසු බිහි වූ ඉතා පින්වන්ත රාජ්‍ය නායකයකු පිළිබඳව කතාබහ කරන්නටය. ඒ අන් කිසිවෙකුත් නොව 1993 වසරෙහි මැයි 7 වනදා කිසිවෙකුත් සිහිනෙන්වත් නොසිතූ මොහොතක, කිසිදු මැතිවරණයකින් තොරව මෙරට රාජ්‍ය නායකත්වයෙන්...