රස වෛද්‍යාචාර්ය ලලිත් කුලරත්න

2020-12-10 18:30:00
මාතර, බෙලිදෙණිය රස වෙද පරපුරේ රස ඖෂධ මගින් කොවිඩ් -19 වයිරසය පැය 72 ක් තුළ අක්‍රිය කළ හැකි බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය 2020 ඔක්තෝබර් 5 හා 6 වන දින පැවැත්වූ විශේෂ සභාවාරයේදී දැනුම්වත් කළෙමි.කොවිඩ් -19 වයිරසය මගින් ඇතිවන නියුමෝනියා, හෘදයාබාධ ....