සටහන මාධ්‍යවේදී බී.ඇල්. පේ‍්‍රමරත්න

2021-11-25 18:30:00
ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණයෙන් ඉහළ දිවුල් විශේෂයෙන් හෘද රෝගවලට හා අක්මා රෝගවලට බොහෝ ගුණදායක ඖෂධයකි. ආහාර රුචිකත්වය, ධාතු බල ශක්තිය වැඩි කරන පලතුරක් වන දිවුල් කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරන අතර, අතීසාර, ග්‍රහණි ,ශ්වාස අර්ශස්, දියවැඩියා, ශරීර විෂ ආදී...