ආයුර්වේද පුවත්

2021-07-22 18:30:00
අගනා බෙහෙතක් වශයෙන් ද ආහාර රස කරගැනීමට සහ විෂබීජහරණය පිණිස ද ඉඟුරු බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙය මහෞෂධය නමින් වෙද පොත්වල සඳහන් වේ. තරුණං සිංගිවෛරන්තු විපාකෙ කළුජිහිතංපාචනං දීපනං කාස සොස සොච්ජිචාපරංස්නේහං දීපනං වස්සං සීත වාත කථා...
2021-07-15 18:30:00
උපුල්, අවිස්සාවේල්ල. වයස 47 කි. සෑහෙන කාලයක සිට බඩේ දැවිල්ලක් ඇත. කෑම උගුරට එයි. බඩේ ශබ්ද ඇතිවේ. ඔබට අම්ලපිත්තය තදබල ලෙස පවතී. පළමුව වමනය කර දෙවනුව මෙම බෙහෙත් පන්තිය ගන්න. තවත් බෙහෙත් පන්ති දෙකක් ලිපිනයැති මුද්දර කවරයක් එවා ලබා ගන්න....
2021-07-01 18:30:00
ආහාර වැදගත් වන්නේ ජීවිතයේ පැවැත්මට වුණත් බොහෝ දෙනා ආහාර නිසාම ජීවිතයේ වටිනාකම අතර මඟදීම නැතිකර ගන්නවා. නමුත් ජපන් ජාතිකයන් මේ සිද්ධියේ දී බොහෝම කල්පනාවෙන් කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ගේ ආහාර රටාව වෙන්වෙලා තිබෙන්නේ “ඇස් වලින් බලා රස විඳීන්නට මිස අපි...
2021-06-24 18:30:00
අංශ අටක් වූ ආයුර්වේදයේ විෂ පිළිබඳ උගන්වන අංශය “අගද තන්ත්‍රය” නම් වේ. අධ්‍යයනයේ දී ජංගම විෂ හා ස්ථාවර විෂ යනුවෙන් කොටස් දෙකකි. ජංගම විෂ යනුකෘමීන් උරගයින් (සිව්පා අපා දෙපා බහුපා) වැනි සත්ව හා මත්ස්‍ය වර්ග ඇතුළු චලනය වන සියලු සතුන්ගේ...
2021-06-24 18:30:00
මිනිස් සිරුරේ වෙන් වෙන් වශයෙන් පවතින ඇට යුගලයක් එක්කාසු වෙන තැන සන්ධියකි. මෙය සන්ධිය නමින් හැඳින් වේ. මෙවැනි සන්ධි එකක් නොව කීපයක්ම අපේ ශරීරයේ පිහිටා තිබේ. නිර්මාණය ක්‍රියා කාරීත්වය සහ ප්‍රයෝජනය අනුව ඒවා විශේෂ හා සාමාන්‍ය අනුව කොටස් දෙකකි...
2021-06-17 18:30:00
“බෙලි කොළ පාවට්ට කොළ ගෙන සමසමව කොටාඑම කුඩු දමා අරගෙන ගිණිකබල වටාදුම් අල්ලන්න කැක්කුම යයි ඉවත ගටාගලවා සිටිය හැක හිස බැඳ තිබෙන ජටා”වශයෙන් බෙලි කොළ, පාවට්ටා කොළ සම සමව ගෙන කොටා එම කුඩු ගිනි කබලකට දමා දුම් ඇල්ලීමෙන් අධික හිසරදය නැතිවී යයි. ඊටම...