වාස්තු විද්‍යාව

2021-11-25 18:30:00
අත්ලක පිහිටන ප්‍රධාන රේඛාවන් අතරින් දෙවෙනි රේඛාව ලෙස සලකන්නේ ශිර්ෂ රේඛාවයි. ශීර්ෂ කියල හඳුන්වන්නෙ හිසට. එහෙම නම් ශීර්ෂ රේඛාව කියන්නෙ හිසට සම්බන්ධ රේඛාවට බව ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕන. පුද්ගලයාගේ මානසික තත්ත්වයන් ප්‍රකාශවන නිසා මානසික රේඛාව අධ්‍...
2021-11-11 18:30:00
යොවුන් දියණියගෙ නිදන කාමරයට උතුර සහ වයඹ හොඳයිනිදන කාමරය වාලම්පුරියක් කරගන්නනිවසක් පූජනීය නිවසක් කර ගැනීමට ඉඩ ඇත්තේ ඔබේ මනස තුළය.නව නිවෙසක් ඉදිකිරීමට ප්‍රථම සැලසුම් කළයුතු බොහෝ දේ තිබේ. නිවෙසේ සිටින සාමාජිකයන්ගේ ප්‍රමාණය මත නිදන කාමර...
2021-11-04 18:30:00
මොහොතකට සිතන්න, මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ ඔබගේ ගෙවල් ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් පැණ නැගුණු ප්‍රශ්න නිසා සහ ඒවාට විසඳුම් සොයමින් එහා මෙහා ගිහින් ඔබගේ සිත ඔද්දල් වෙලා ඇති. නමුත් මේ වන විටත් ඒවාට නියම විසඳුමක් ලැබී නැහැ නේද? අතන හොඳයි, මෙතන හොඳයි කිය කියා...
2021-10-28 18:30:00
ප්‍රධාන දොර ඇතුළු පිටවීමේ දොරවල් තැබීමේ ක්‍රමවේදය හරියාකාර කර ගැනීමට නොහැකි අවස්ථා යෙදී ඇත. නැගෙනහිරට ප්‍රධාන දොර තැබුවොත් බස්නාහිර, දකුණ දිසාවලට පිටවීමේ දොරවල් තැබිය නොහැකි අවස්ථා ඇත. එනිසා නැඟෙනහිර බස්නාහිර උතුර දිසාවලට පිටවීම් දොර...
2021-10-14 18:30:00
මනුෂ්‍යයකු උපත ලබන මොහොතේ දී ඇතිවන ජන්ම කේන්ද්‍රය මෙන්ම ගෘහයක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කරන මොහොතේ දී ඇතිවන ගෘහ ආරම්භ කේන්ද්‍රයේ එක් එක් භාවයන්හි ග්‍රහයන් පිහිටන ආකාරය අනුව ලබා දෙන ග්‍රහඵල එම ගෘහයට සහ එහි නිවැසියන්ද කෙරෙහිද බලපානු ලබයි. එක් එක්...
2021-09-30 18:30:00
දියුණුව පතන මිනිසුන් තම නිවාසයෙන්ම දොරවල් තැබීමේ දී වාස්තු විද්‍යාවට අනුව සුබ පාදයන්හි සුබ නැකැත්වලට අනුව තබා ගත යුතු ය. විශ්ව කර්ම ප්‍රකාශයේ හැටියට නිවසකට දොරටු තැබීමේ දී දොරටු වර්ග 15 ක් තිබෙන බව පෙන්නා දී තිබේ. එම දොරටු වර්ග මෙසේ ය.ධාන්...