සුභ නැකැත්

2021-05-06 18:30:00
චන්ද්‍ර, ගුරු - ශනි, රාහු - රවි, ගුරු - ත්‍රිකෝණ දෘෂ්ටිය කුජ චන්ද්‍ර සංයෝගය ආශි‍්‍රතවආත්මකාරක රවි වෘෂභ රාශිගතවෙයිඋත්තරායනය ගී‍්‍රෂ්ම සෘතුවෙහි මේෂ රවි 31 භාග වෙසක් මහේ පුර දියවක තිථිය වෘෂභ රාශිය මකර නවාංශකය, රවි හිමි කැති නැකතේ දෙවන පාදය...
2021-04-29 18:30:00
රවි චන්ද්‍ර චතුර්කෝණදෘෂ්ටිය, චන්ද්‍ර සිකුරු ත්‍රිකෝණ දෘෂ්ටිය, ශනි චන්ද්‍ර සංයෝගය, සෙනසුරු චන්ද්‍ර ජම්ම ඒරාෂ්ඨකය ආශි‍්‍රතව උත්තරායන ගී‍්‍රෂ්ම ඍතුවේ මේෂ, රවි 21 භාග බක්මහේ අව අටවක තිථිය ලත් කුජ දින වෘෂභ රාශිය, මකර නවාංශකය කැති නැකතෙහි දෙවන...
2021-04-22 18:30:00
කම්කරු ජනතාවට සහනපාසල් දරු දැරියනට වාසිකලාකාමී ක්ෂේත්‍ර වලට යහපතවෙළඳ ව්‍යාපාරවල දියුණුව 2021 මැයි මස 14 වෙනි සිකුරාදා 43 පැය විනාඩි 07 න් ලෝක පාලක සූර්යය දිව්‍ය රාජතෙම කිවි හිමි වෘෂභ රාශියට පැමිණ 2021 ජුනි 14 දක්වා එහි ගමන් කරනු ඇත....
2021-04-22 18:30:00
 23 ශු උදේ 08.35 සිට උදේ 08.48 දක්වා24 ශ උදේ 06.06 සිට උදේ 06.31 දක්වා25 ර උදේ 07.36 සිට උදේ 08.04 දක්වා26 ච උදේ 10.07 සිට උදේ 10.37 දක්වා27 කු උදේ 09.12 සිට උදේ 09.37 දක්වා28 බු උදේ 07.02 සිට උදේ 07.12 දක්වා29 ගු උදේ 07.36 සිට උදේ 08...
2021-04-22 18:30:00
මීට වසර හැට හැත්තෑවකට ඉහත දී මෙරට ජීවත්වූ ජනතාව ආධ්‍යාත්මික අතින් ඉතා උසස් අයවලුන් වූහ. එයට හේතුව නම් ඔවුන් ලෞකික ජීවිතයට වඩා අධ්‍යාත්මික ජීවිතයට මුල් තැන් දෙමින් උදේ හවා බැති සිතින් බුදුන් වඳිමින් දෙවියන්ට පින්දෙමින් යහපත් ජීවිතයක් ගත...
2021-04-08 18:30:00
සූර්යයා මීන රාශියෙන් මිදී මේෂ රාශියට සංක්‍රමණය වන දින සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ලබන බව පුරාණයෝ සඳහන් කළත්, සූර්යයා සංක්‍රමණය නොවන බව වර්තමානයේ පුංචි දරුවන් පවා දන්න කරුණක්. මේ සූර්යයා වටේට තිබෙන ග්‍රහලෝක 9 ක් කැරකෙනවා කිවුවට තවත් අලුත් ග්‍රහලෝක...