සුභ නැකැත්

2021-10-21 18:30:00
ගජ කේෂරී, රවි බුධ ආධිත්‍ය නීච භංග ගුරු ශනි යෝග බලැතිව, කුජ ශනි, කුජ ගුරු චතුර්කෝණ ශනි චන්ද්‍ර ෂඩ් කෝණ දෘෂ්ටියෙන් දක්ෂිණායන හේමන්ත සෘතුවෙහි තුලා රවි 17 භාග වප් හහේ අව දොළොස්වක තිථිය නොවැම්බර් 02 වැනි කුජ දින පෙ. ව 09. 54ට තුලා රාශිය,...
2021-10-14 18:30:00
පංච මහා පුරුෂ යෝග අතරින්මිථුන- කන්‍යා - ධනු - මින - භද්‍ර යෝගදමේෂ - කටක - තුලා - මකර සස යෝගයදරාශි දොළසටම පාශ යෝග බලයද උදා කරවමින් දක්ෂිණායන හේමන්ත සෘතුවෙහි තුලා රවි 14 භාග වප් මහේ අව දොළොස්වක තිථිය, ධනු රාශිය, මේෂ නවාංශකය, මුල 01 පාදය...
2021-10-14 18:30:00
නැහැ, බැහැ යන වචනවලින් තොරව එක එල්ලේ සුබවාදීව වචන භාවිතාව සිදු කරන්නට හැකි වන්නේ අප අතරින් කීයෙන් කී දෙනාට ද? සත්‍ය වශයෙන්ම එසේ කිරීමට ඔහුට හෝ ඇයට යම් ධනාත්මක නඟාසිටුවීමක් සිය ජීවිතය තුළින්ම අත්වී තිබිය යුතු ය. ඡ්‍යොතිෂ විද්‍යාවේ...
2021-10-07 18:30:00
විවාහය සඳහා සහකරුවකු හෝ සහකාරියක තෝරාගැනීමේදී දෙදෙනා අතර සමඟියෙන් සාමයෙන් කටයුතු කළ හැකි වේද? දෙදෙනාගේ අදහස් ගතිපැවැතුම් කෙසේ වේවිද ,තම අදහස් අනුවම කටයුතු කරන ආත්මාර්ථකාමී ගති ඇති අයකු වේද, තමාට ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් කටයුතු කරමින් තීරණ ගැනීමේදී...
2021-09-30 18:30:00
01 ශු උදේ 08.27 සිට උදේ 08.45 දක්වා02 ශ අලුයම 05.57 සිට උදේ 06.27 දක්වා03 ර උදේ 07.33 සිට උදේ 07.57 දක්වා04 ච උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා05 කු උදේ 09.09 සිට උදේ 09.27 දක්වා06 බු උදේ 08.27 සිට උදේ 08.45 දක්වා07 ගු උදේ 10.27 සිට උදේ 10.57...
2021-09-23 18:30:00
ශුක්‍ර චන්ද්‍ර- චන්ද්‍ර, ගුරු සප්තම දෘෂ්ටිය -රවි චන්ද්‍ර , චන්ද්‍ර බුධ ෂඩ් කෝණ දෘෂ්ටිය -චන්ද්‍ර ශුක්‍ර චතුර් කෝණ දෘෂ්ටිය ආශ්‍රිතව ගුරු -ශනි , රවි බුධ කේදාර යෝග බල රාශි දොළසටම ද, මිථුන -කන්‍යා, ධනු -මීන, භද්‍ර යෝගය තුලා, මකර,මේස , කටක මාලවී...