බුද්ධත්වයට සහය දුන් නොපෙනෙන බලවේග

මැයි 6, 2023

බුද්ධත්වයට සහය දුන් නොපෙනෙන බලවේග
සිවිල් ඉංජිනේරු 
විශ්වවිද්‍යාල බාහිර කථිකාචාර්ය ,
විද්‍යාත්මක වාස්තු පර්යේෂණ ආයතනයේ 
ප්‍රධාන පර්යේෂක 
ප්‍රියන්ත දයාරත්න
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.