සුව අසපුව

2023-05-25 18:30:00
දියවැඩියාව යනු රුධිරයේ සීනි සාන්ද්‍රණය ඉහළ අගයක් ගැනීමය. රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය පාලනය නොකළහොත් ගැටලු රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවන බැවින් නියමිත මට්ටමක රුධිරයේ සීනි සාන්ද්‍රනය පවත්වාගෙන යාම අවශ්‍යය. දියවැඩියාව වැලඳුණු විට රෝගීන්ට ලබා දෙන ඖෂධ...
2023-05-25 18:30:00
දියවැඩියාව යනු රුධිරයේ සීනි සාන්ද්‍රණය ඉහළ අගයක් ගැනීමය. රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය පාලනය නොකළහොත් ගැටලු රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවන බැවින් නියමිත මට්ටමක රුධිරයේ සීනි සාන්ද්‍රනය පවත්වාගෙන යාම අවශ්‍යය. දියවැඩියාව වැලඳුණු විට රෝගීන්ට ලබා දෙන ඖෂධ...
2023-05-25 18:30:00
කිවිසුම් යන විට කැස්ස ඇති විට සිනාසෙද්දී මුත්‍රා පිට වේ නම් එයින් පීඩා විඳිමින් එය වසන් කිරීමට හෝ ඉබේ සුව වේ යැයි බලා සිටීමට අවශ්‍ය නැත. ඉතා සුලබ වූ මෙම ගැටලුව පිළිබඳ කතා කිරීමට ඔබ ලැජ්ජා විය යුතු නැත. ලෙඩක් දුකක් නැතිව සුවබර ජීවිතයක් ගත...
2023-05-18 18:30:00
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨයේ මහාචාර්යළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යමනෝරි ගමගේ  මේ දිනවල පවතින කාලගුණික තත්ත්වය හේතුකොට ලොකු කුඩා කාහටත් වෛරස් රෝග වැල¼දීමේ අවදානමක් පවතී. බොහෝ වෛරස් රෝගවල මූලික ලක්ෂණය වන්නේ උණ...
2023-05-18 18:30:00
බෝ නොවන රෝගයක් නොවූවත් දුක්ඛදායක රෝගයන් අතරට ගැනෙන රෝගයක් වන ඇදුම, හතිය, පපුවේ මහන්සිය, ඉලප්පුව, ඛශ්වාසය, හැට්ටුව, මුහයන නම්වලින් හඳුන්වනු ලබන ඇදුම රෝගය ඉපදුණ දා සිට මරණය වෙනතෙක් ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයක් තුළදී හටගත හැකි රෝගයකි. විශේෂයෙන්...
2023-05-11 18:30:00
ඇතුපිට විෂ්ණු දෙවියෝ වැඩ උන් සින්දා පොතුපිට ගසින් ගලවා ගත මුල සින්දා වතුරට යොදා අට එකකට ගෙන සින්දා මතුවට එදා කොයිවා එන උණ සින්දා ඇත්දෙමට පොතු හා විෂ්ණුකාන්ති ගෙන වතුර කෝප්ප අට එකට සිඳ කසාය දෙන විට වාත ප්‍රධානව එන නැවත නැවත හටගන්නා උණ රෝගය...