සුව අසපුව

2024-02-22 18:30:00
 සුර්ය කි‍්‍රයා සූර්ය චක්‍ර සමඟ පෙළගැස්වීම අරමුණු කරගත් බලවත් යෝග අභ්‍යාසයක් ලෙස උගන්වයි. සූර්ය ප්‍රතානය සකී‍්‍රය කිරීමට සහ ශරීරයේ ශක්තිය සමතුලිත කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති ඉරියව්, හුස්ම පාලනය සහ නිශ්චිත චලනයන් එයට ඇතුළත් වේ. සූර්ය කි‍්‍...
2024-02-22 18:30:00
වත්මන් වෙදපරපුරට උරුමකර දායාද කර දීමට අපේ පැරැණි වෙද ඉසිවරුන් විසින් ඖෂධ වට්ටෝරු, තෙල් බෙහෙත් කෂාය අරිෂ්ඨ ආසව, ගුලි, කල්ක, පත්තු ඇතුළු බෙහෙත් වර්ග වෙදකවියෙන් වෙදගැට තුළින්, පුස්කොළ පොත්වලින්, මුද්‍රිත පොත්වලින් හා අතින් ලියන ලද පොත්වලින්...
2024-02-22 18:30:00
අස්ථි වර්ග කිරීමට අනුව දිගු අස්ථියක් ලෙස වර්ග කෙරෙන ප්‍රගණ්ඩ අස්ථිය ඉහළ ගාත්‍රවල උඩුබාහුව සෑදීමට ප්‍රධාන වනවා. හිස, මැද කොටස හෙවත් දණ්ඩ සහ පහළ කොටස ලෙස මේ අස්ථිය ප්‍රධාන කොටස් තුනකට වෙන්කර දක්වන්නට පුළුවන්. හිස කොටස මඟින් උරහිස සන්ධිය...
2024-02-15 18:30:00
යෝගීවරයකු, ආධ්‍යාත්මික සාධනාවන් පුහුණු වන අයෙකු ගැන සිහිකරන විට නිරන්තරයෙන් චිත්ත රූපයට මැවෙන ඉරියව්ව වන්නේ පද්මාසනය යි. යෝග ශාස්ත්‍රයේ වැදගත් ඉරියව්වක් ලෙස පද්මාසනය හැඳීන්විය හැකියි.පද්මාසනය පුහුණු කිරීමේ පියවර උණුසුම් වන්නඋකුල විවෘත...
2024-02-15 18:30:00
හිසරදය, ක්ලාන්තය, ඔක්කාරය, බඩ පිපුම, පිටිකොන්දේ වේදනාව, බඩේ දැවිල්ල, පපුවේ වේදනාව, පපුව හිරකරනවා වගේ දැනීම ආහාර ගත් විට ඒවා ඇඹුලට් රහට උගුරට එනවාසේ දැනීම, බඩේ ඉහළ කෙළවරේ උදරයේ වේදනාව ආදී රෝග හටගැනීම අම්ලපිත්ත රෝගයේ ලක්ෂණ කීපයකි.ආයුර්වේදයේ...
2024-02-15 18:30:00
සන්ධි වර්ග කිරීමට අනුකූලව කුහර ගෝල වර්ගයේ සන්ධියක් වන උරහිස සන්ධිය මානව දේහයේ ඉහලම චලන පරාසයක් සහ ප්‍රමාණයක් පවතින සන්ධිය ලෙස දක්වන්නට පුළුවන්. මේ නිසා එදිනෙදා ජීවිතයේ වැඩකටයුතුවලදී උරහිස සන්ධිය අධික වශයෙන් ක්‍රියාකාරී වෙනවා.මේ ඉහළ චලන...