ජ්‍යෙතිෂ්‍ය පාඩම

2023-09-28 18:30:00
ඔබට බොහෝ විට අත්දැකිමක් වශයෙන් හෝ එසේත් නැතිනම් සවන් දීමට හැකිවු කාරණයක් ලෙස හො යම්කිසි පුද්ගලයකු කුමන හෝ සිදුවීමක් සිදුවීමට පෙර කිසිම පරික්ෂාවකින් තොරව අනාවැකියක් නොවුණත් ප්‍රකාශ කර එය ඒ ආකාරයෙන්ම සිදුවු අවස්ථා පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති. එසේත්...
2023-09-28 18:30:00
සම්මා සම්බුද්ධ පච්චෙක බුද්ධ චතු සච්චය බුද්ධ සුත බුද්ධ යනුවෙන් හැඳීන්වෙන සිවු උතුමන් අතුරින් අනාවරණ ඥානයෙන් සියල්ල ඇති සේ දකිනුවෝ සම්මා සම්බුදු වරයෝමය. අප ලොව්තුරා බුදු හිමියෝ වරෙක “උග්ගණහාථ භික්ඛවේ නක්ඛත්තං” යනුවෙන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට තරු...
2023-09-21 18:30:00
ශක වර්ෂ 1945 ක් වූ කන්‍යා රවි 06 භාග බිනර පුර සතවක තිථිය ලත් කිවිදින සිට එම රවි 12 භාග බිනර පුර තුදුස්වක තිථිය ලත් ගුරු දින දක්වායි. ග්‍රහයෝ සහ රාශි රවි - කන්‍යාකුජ - කන්‍යාබුධ - සිංහගුරු - මේෂශුක්‍ර - කටකශනි - කුම්භරාහු -...
2023-09-14 18:30:00
නීරෝගි සුවයක් ලැබීමටත් දීර්ඝායු විඳීමටත් කෙනකුට හිමිවේ නම් කොතරම් වාසනාවක්ද? අප කාගේත් පැතුම එය වුවත් ජන්ම පත්‍රයේ පිහිටි ග්‍රහ බලපෑම් අනුවමයි එය සිදු වන්නේ. ජන්ම ලග්නාධිපති පාපයන් සමඟ යෝග වී එකොළොස් වැන්නේ පතිත වී සිටියේ නම් මුළු ජීවිත...
2023-09-14 18:30:00
හස්ත රේඛා පරීක්ෂාවේදී රේඛා ලක්ෂණ සේම අව ලකුණද නිවැරරැදි පලාපල කථනයක් සඳහා ඉතාම වැදගත් වේ. අව ලකුණු අතර තරු සලකුණ මේ අතරින් වැදගත් වන්නේ පිහිටීම අනුව පුද්ගලයාගේ වසනාවන්ත භාවය සහ අවාසනාවන්ත භාවය යන දෙකම පූර්ණව ලබාදෙන බැවිණි.ගුරු මණ්ඩලය මත ප්...
2023-09-14 18:30:00
 ශක වර්ෂ 1945ක් වූ සිංහ රවි 30 භාග බිනර පුර පෑළවිය ලත් කිවිදින සිට කන්‍යා රවි 06 භාග බිනර පුර සැටවක ලත් ගුරුදින දක්වායි. ග්‍රහයෝ සහ රාශිරවි - සිංහ ( 17 දා දවල් 01.30 කන්‍යා)කුජ - කන්‍යාබුධ - සිංහගුරු - මේෂශුක්‍ර - කටකශනි -...