වාස්තු විද්‍යාව

2023-09-28 18:30:00
වාස්තු ශාස්ත්‍රයේදී නිරන්තරයෙන් ගෘහ අංග දිශානත කිරීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් ශිල්පීන් සතුව පවතී. එසේ වුවත් ගෘහ අංගයන්හි පවත්නා අභ්‍යන්තර මෙවලම් විසින් සැබෑ වාස්තු තත්ත්ව උපදනා බව බොහෝ විට අපට මඟ හැරේ. මේ පිළිබදව පැහැදිලි කර ගැනීමේදී වැදගත්ම...
2023-09-21 18:30:00
අප වෙත සාපේක්ෂව ගලා එන අන්තරීක්ෂ ශක්තිය පොළොවේ ගබඩා වීමත්, පොළොවට දරා ගත හැකි ශක්ති ධාරිතාව වසර ලක්ෂ ගණනකට පෙර ඉක්මවා තිබීමත් ඒ හේතු කොට එදිනෙදා භූගත වන ශක්ති ප්‍රමාණයට සමාන ශක්තියක් පොළොවෙන් පිටතට නිකුත් වීමත් වශයෙන් අපට නව ශක්ති ක්‍...
2023-09-14 18:30:00
සාම්ප්‍රදායික වාස්තු ශාස්ත්‍රයේදී ඉඩම්වල හැඩ හා මතුපිට ස්වභාවය පිළිබඳව දීර්ඝ විස්තර ඇතුළත් වේ. එහෙත් ඒ ආකාරයේ සංකීර්ණ භාවිතයක් වර්තමානයේ ඉඩම් බෙදා වෙන් කිරීමේදී සිදු නොවේ. චතුරස්‍රාකාර, ත්‍රිකෝණාකාර හෝ ඒවායෙන් යන්තමින් වෙනස් වන හැඩතල...
2023-09-07 18:30:00
පඩිපෙළක අවශ්‍යතාව වන්නේ එක් මට්ටමක සිට තවත් මට්ටමක් දක්වා පිවිසීමයි. එවිට එකී මට්ටම් දෙක අතර අවකාශයට යම් බාධාවක් ඇති කරයි. එකී බාධාව ඒ හරහා ගමන් කරන අන්තරීක්ෂ ශක්තියට ද විවිධාකාරයෙන් බලපානු ලබයි. මෙහිදී දැවයෙන් තනනු ලබන පඩිපෙළකින් ඇති කරන...
2023-08-31 18:30:00
 නිවසක් ඉදිකිරීමේදී එයට අදාළ බොහෝ අවශ්‍යතාවන් ඉටු කිරීමෙහිලා දොරවල් හා ජනේල එනම් විවිධ ස්වරූප ගත් කවුළු සුවිශේෂ කාර්යයක් ඉටු කරනු ලබයි. ඒවා විටෙක අතිශය භෞතික භාවිතාවන් ලෙස ආලෝකය ලබාදීම, වාතාශ්‍රය සැපයීම, ප්‍රවේශය ආදී බොහෝ දේ සඳහා යොදා...
2023-08-24 18:30:00
වාස්තු විද්‍යාව විශ්වාසයක්, හිතලුවක් ලෙස දකින්නන් ඒ දුර්මතයෙන් මුදා ගනිමින් එයින් පිහිට ලබා ගැනීමට අවකාශ සළසාදීමට ඇති උපාය මාර්ගය වන්නේ බටහිර විද්‍යාවයි. එසේ වන්නේ බටහිර විද්‍යාව පිළිබඳව එවැනි භවතුන්ගේ ඇති පිළිගැනීම හා විශ්වාසයයි.මෙහිදී...