වාස්තු විද්‍යාව

2022-10-06 18:30:00
 අද අපි කතාබහ කරන්නට අදහස් කරන්නේ වාස්තු විද්‍යාව හා සම්බන්ධිත ඡ්‍යෝතිෂයේ මුලාශ්‍රය නැකත් පිළිබඳවය. අපේ ඉපැරණි ගැමියන් නිවෙසක් ඉදිකිරීමේදී නැකත් උපයෝගී කර ගන්නා ලද්දේ නිසි පරීක්ෂාවකින් අනතුරුවයි. දෙව්සතරේ නැකත් 27 ක් සඳහන්ව ඇත. ඉඩමේ...
2022-10-06 18:30:00
 කෙනකු නිවෙසක් ඉදිකරන්නේ දුකක් කරදරයක් නැතිව දිගුකාලයක් ජීවත්වීම සඳහාය. එසේ ප්‍රාර්ථනා පොදි බැඳගෙන හදාගත් නිවෙසේ පදිංචි වූ දා සිට කරදර නිමාවක් නැත්නම් හරිහම්බ කරන දේ ඉතිරියක් නැත්නම්, ජීවත්වන අය සමඟ සමඟියක් නැත්නම් ඊට හේතු රාශියක්...
2022-09-29 18:30:00
නිවෙස යනු සෑම කෙනකුටම සැප, නිරෝගී බව, ආයුබල හා සතුට පිරුණු වාසයට සුදුසු ස්ථානයකි. ඒ අනුව ඒ සියලු සැප සම්පත් එක්තැන් වන නිවෙසක් නිර්මාණය වන්නේ වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවෙස ගොඩනැඟුවොත් පමණි. එමෙන්ම කෙනකු නිවෙසක් ඉදිකරන්නේ පරම්පරා කීපයක්...
2022-08-25 18:30:00
ළිඳ නිවෙසට සම්පතකි. ළිඳක් නිවැරැදිව කපන්නේ කෙසේදැයි විමසා බලමු.අට දිසා සටහනඋතුර - සැප,වයඹ - සතුරු පීඩා,බටහිර - සම්පත්,නිරිත - මර,දකුණ - ස්ත්‍රී විනාශය,ගිනිකොණ - පුත්‍ර විනාශය,නැගෙනහිර - ඉසුරු,ඊසාන - සැපගෙබිමෙහි පිහිටි ළිඳ ගෙහිමියාට සෞභාග්‍...
2022-07-28 18:30:00
අපටම ආවේණික වූ මනා වාස්තුවක් තිබේ. රාවණා යුගයටත් පෙර මේ දේශීය වාස්තුව පිළිබඳව අක්මුල් සෙවීමේ දී වඩාත් වැදගත් තොරතුරු රැසක්ම සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබේ. පැරණි යුගයේ දී නිවෙස් සඳහා දැව හා මැටි උපයෝගී කරගත්හ. අද වන විට සිමෙන්ති මෙන්ම ෆයිබර්...
2022-06-30 18:30:00
අද අපි විශේෂිත කරුණක් පිළිබඳව කතා බහ කිරීමට සූදානම් වන්නේ. විශාල පිරිසක් නිතර අසන ප්‍රශ්නයක් වී ඇත්තේ නිවසක බුදු පහන තබන්නේ කෙසේද යන්න ගැනයි. ඔබේ නිවස තනි බිම් තීරයක් වැනි සහ දෙවැනි තුන්වැනි මහල් නිවසක් නම් බුදු පහන තැබිය යුත්තේ උඩම මහලේය...