සුව ඔසු

2022-09-22 18:30:00
බොහෝ දෙනා ඉතා හොඳින් දන්නා හඳුනන පැළෑටියක් වන මුඩ මහණ ඖෂධීය වශයෙන් බොහෝ ගුණ දෙන ඖෂධයකි. ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී මෙන්ම දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේදීද බොහෝ රෝගාබාධයන් සඳහා යොදනු ලබන ඖෂධයන් ප්‍රයෝගයන්හි දී ගනු ලබන මූලික ඔසුවක් ලෙස මෙය දැක්විය හැක....
2022-09-15 18:30:00
දේශීය මෙන්ම ආයුර්වේද වෙදකමේ තෙල් බෙහෙත් නිෂ්පාදනයේදී බෙහෙවින් යොදාගන්නා පස්තෙල් දේව පූජා, ග්‍රහපූජා, සෙත්ශාන්තිවලට මෙන්ම ශාන්ති කර්මවලට ද යොදා ගනියි. තල තෙල්, එඬරු තෙල්, මී තෙල්, ගිතෙල් සහ කොහොඹ තෙල් යන පස්තෙල් ඉතා ගුණාත්මක ප්‍රබල ඖෂධයකි....
2022-09-08 18:30:00
 ශරීරයේ නිරෝගී බව රැක ගැනීමටත් රෝග සමනය සඳහාත් උපකාරී වන ශාකයන් මෙන්ම ඖෂධීය හා ආහාරමය වශයෙන් වැදගත් වන ශාක අප අවට පරිසරයේ ඉතා විශාල වශයෙන් දක්නට ලැබේ.  මේ අතරින් එක් වැදගත් ශාකයක් ලෙස ගැටතුඹ හැඳින්විය හැක. මෙම ‘ගැටතුඹ’ ගැන කථා...
2022-09-01 18:30:00
හින්දු භක්තිකයන් විසින් උද්‍යාන කර්පාස සහ දේව කර්පාස නමින් හදුන්වනු ලබන රතු පැහැ මල් ඇති කපු ගස සහ කළු පැහැයට හුරු මලක් ඇති කාලාංජනී වශයෙන් ඉන්දියාවේ විවිධ කපු වර්ග දක්නට ඇතත් ඒ සෑම කපු වර්ගයක්ම ගුණයෙන් සමානය.මෙවන් වූ ප්‍රයෝජන රාශියක් ලබා...
2022-09-01 18:30:00
එදිනෙදා ජීවිතයේ දී ආහාරයක් වශයෙන් හා ඖෂධයක් වශයෙන් ගන්නා සුදුලූනුවලින් ලැබෙන ගුණ බොහෝ ය. සුදුලූනු ආහාරයට ගැනීමෙන් මතක ශක්තිය වර්ධනය වන ප්‍රතිශක්තියද වර්ධනය කෙරේ. විටමින් ඒ,බී,සී හා ඊ අන්තර්ගතවන අතර රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණයද අඩු කෙරේ. අධික...
2022-08-25 18:30:00
අප අවට පරිසරයේ දක්නට ලැබෙන තුරු ලතාවන් අතුරින් තවත් එක් වැදගත් ලතාවක් ලෙස අගමුල නැති වැල් හැඳීන්විය හැකිය.පරපෝෂිත ශාකයක් ලෙස හඳීන්විය හැකි අගමුල නැති වැල් ශීර්ෂ ආබාධ ඇතුළු රෝගාබාධ රාශියකට ගුණ දෙනු ලබන දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ මෙන්ම ආයුර්වේද...