පොල්ගොල්ල ශාස්ත්‍රාරවින්ද වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්‍ය වෛද්‍ය මධුර පරණවිතාන

2023-12-28 18:30:00
පාසලේ උසස් පෙළ පංතියේ ඉගෙනගන්නා වෙනුර දක්ෂ මලල ක්‍රීඩකයකු විය. දිනක් සවස පුහුණුවීම්වල නිරතව සිටින විට තම යහලුවෙකු ඇඟේ හැපීම නිසා වීසි වී ගොස් බිම ඇද වැටීමේදී තම දකුණු අත බිම වැදීමෙන් අස්ථීයක් බිඳීමක් ඇති විය. ඉන්පසු වහා ප්‍රතිකාර සඳහා තම...
2023-05-11 18:30:00
ආ මොකද මේ පැත්තෙ? වෙද මහත්තයෝ මගේ ඔළුව තද වෙනවා සැරින් සැරේ, රිදෙනවා, සෙම ගතියත් ටිකක් තියෙනවා. ඒකට බෙහෙත් ටිකක් ගන්න ආවෙ. හිස තද වෙන්න පටන් අරන් ගොඩක් කල්ද? සෙම හැදුනෙ ළඟදිද? හිස තද වෙන්න පටන් අරන් දැන් ටික කලක් වෙනවා. සෙම්...