කථිකාචාර්ය නන්දලාල් මාලගොඩ

2023-05-18 18:30:00
 ඡ්‍යෝතිෂය මානසික විද්‍යාවක්ද, මානසික විද්‍යාවක් නම් ජ්‍යෝතිෂවේදීන් මානසික චිකිත්සකයන් ද? එසේත් නැතිනම් මෙය මඟහැරී ගොස් නෂ්ඨාවශේෂ වූ ගවේෂණයට ලක් නොවූ තවමත් ප්‍රාථමික අවධියේ තිබෙන්නක්ද? එසේ වුවහොත් අද පවතින ඡ්‍යෝතිෂ ශාස්ත්‍රයෙන් ලබන...