ජී. එච්. ඩබ්. සිල්වා

2023-06-08 18:30:00
මෑත කාලයේ බොහෝ පවුල්වල දරුපල ගැන බලන විට අපට ඇතිවන්නේ මහත් කනගාටුවකි. පුංචි පවුල රත්තරං යයි හඬ නැගූ අය දැන් එසේ සිතන්නේ නැති බව අපට පෙනේ. ඒ නිසාම දරුවන් වැඩියෙන් ලබා ගන්නට තරම් උනන්දුවක් දක්වන අයද පෙනෙන්නට නැත. කෙසේ වුවද එක් දරුවකු...
2023-05-11 18:30:00
 මේ වෙසක් දිනවලදී අපට නිරතුරුවම අසන්නට ලැබෙන්නේ සුවපත්වේවා, දීර්ඝායු වේවා යන ආශීර්වාදයන්ය, දීර්ඝායු ලබන්නට පෙර පින් එකතු වී තිබිය යුතු වෙයි. පෙර පින් කර ඇති අයට, දීර්ඝායු විඳීමේ වාසනාව ඇත්තේදැයි දැනගතහැකි ආකාරය, ජන්ම පත්‍රයක්...