පත් ඉරුව

2021-04-08 18:30:00
අවුරුදු එනවා එරබදු පිපිලාකජු පුහුලන් ගස්වල පැණි පිරිලාබැද්දට නගරෙට මල් වැහි වැහැලාකොරෝන බාධක රටටම යෙදිලා කොහෝ කොහෝ නද දෙන මී බින්දුතවත් වෙනස් සියොතුන්ගේ සින්දුඔංචිලි පදිමින් රූබර ලන්දුඅවුරුදු සමයේ සරසවි කැන්දු උන වෙඩි රතිඤ්ඤා...
2020-03-12 18:30:00
කිරිසමුදුර ඉඳත් – උවිඳු නොබොනුය ගනු නොමැතිවත්මසුරු වූ දනන් වෙත – උනත්දන දෙලොවට වැඩක් නැතිවිෂ්ණු කිරි සමුදුරෙහි වාසය කළත් එහිවූ වතුර නොබොති. එහි ඇති වස්තුවද නොගනී. මසුරු මිනිසුන් ලඟ ධනය ඇතත් දෙලොවටම වැඩක් නැත.විෂ්ණු දෙවියන් කිරිමුහුදට බැල්ම...
2020-03-05 18:30:00
ඡ්‍යොතිෂය කැමති අකමැති සියලු දෙනාම රාහු කාලය ගැන සැලකිලිමත් වන බව පෙනී යනවා. ඒ නිසා නිවැරැදි රාහු කාලය දැන ගැනීම කාටත් බොහෝම වැදගත් වෙනවා. දැනට භාවිත කරන ලිත් පොත් දෙකක් රාහු කාලය දේවිදියකට ගැන ඇති බව පෙනී යනවා. ඒ නිසා නිවැරදිව රාහු කාලය...
2020-02-20 18:30:00
ආචාර්ය ආනන්ද ගුරුගේ පඬිවරයාණන්ගේ ඉංගී‍්‍රසි නවකථාවක් දොරට වඩින ලද අවස්ථාවේ රැස්වීම පැවැත්වීගෙන යද්දී වේදිකාවේ සිට ප්‍රකට වෛද්‍ය පී. ආර්. ඇන්තනිස් මහතා එතුමාට රහසෙන් මෙන් කීවේ ‘මටත් කථාවක් කරන්න ඕනෑ’ කියාය.එයට අවසරය ලැබිණ. මේ වන විට තමා...
2019-09-12 18:30:00
හෙළ වෙදකමේ අරු මයසිතට ගත යුතු මයආයුබල පිරු මයඒ අපේ රට දැයේ උරු මය එදා හෙළ වෙද වරුවීය හරි සුරු විරුකැපවීම නොම සුරුඔවුන්හට අපි කරමු ගරු සරු අතේ නිල අල්ලානිවසට ඇවිල්ලාකරන සැල කිල්ලාඉතා ඉහළම තැන තබල්ලා වට පිටේ ඔසු පැළවවාගෙන හැම...
2019-09-05 18:30:00
රටට යහපත ලෙසසිතුවොත් මහත්වරු ලෙසඅභියෝග අභි යසජයෙන් ජය හිමි වේවි නිසි ලෙස සිය දැනුම කැප කොටසිය වෙහෙස වැය කොටගත කරන දිවි යටලොවම ජයගත හැකිය එත කොට ඇණ කොටා ගැනු මටගියොත් ඔබ සැම විටවියසනය මිහි පිටඋදාවේ එය සිතනු හැම විට රට ගලව ගන්...