ලග්න පලාපල

2019-05-16 18:30:00
 අලංකාරයට සිත යොදවයිඅලුත් වගකීම් කීපයක් තමා වෙත පැවරෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 7, 8, 9 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. ලැබීම් අතින් යහපත් සතියක් වන අතර, ශාස්ත්‍රීය කටයුත්තක් වෙනුවෙන් ලොකු මුදලක් වැය කිරීමටද සිදුවේ....
2019-05-09 18:30:00
 ධම්මිකා රාජපක්ෂ මේෂපාඩු කීපයක් මඟ හැරේඅවිවේකී ලෙස සතිය ආරම්භවන අතර, සඳු ග්‍රහයා 3,4,5,6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. පියපස ඥාතියෙකු සමඟ ඇතිකරගත් මත ගැටුමක් දුරදිග යා හැකියි. නිතර සිතේ සැහැල්ලුවෙන් මෙන්ම රූපය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙමින්...
2019-05-02 18:30:00
 ධම්මිකා රාජපක්ෂ මේෂඅමතර ලැබීම්  නීති ගැටලුවකට මැදිවෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 1,2,3 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. අමතර ලැබීම්වලට ඉඩකඩ සැලසුනත් ඒවා එතරම් දුරට සාර්ථක නොවන බවක් පෙනේ. එමෙන්ම ශාස්ත්‍රීය...
2019-04-25 18:30:00
ධම්මිකා රාජපක්ෂමේෂඅතමිට මුදල් ගැවසේවගකීම බහුල වෙමින් හා එදිනෙදා කටයුතුවල වෙනස්කම් රැසක් සිදුකරමින් සතිය ආරම්භවන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 10,11,12 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. නීති ගැටලුවක් විසඳීමට වැඩිහිටි සහාය පැතීමට සිදුවන කාලයකි...
2019-04-18 18:30:00
  අප්‍රේල් 19 සිට අප්‍රේල් 25  ධම්මිකා රාජපක්ෂමේෂඅසනීප සුවය මෙතෙක් ප්‍රමාද වෙමින් පැවැති කටයුතු කීපයක් සාර්ථක ලෙස නිමා කර ගැනීමට හැකිවන සතියක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 6, 7, 8, 9 භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. පියපස...
2019-04-11 18:30:00
මෙවර අලුත් අවුරුදු උදාව අපේ‍්‍රල් මස 14 වැනි ඉරිදා ප.ව.2.09 ට රවි මේෂ රාශියට සම්ප්‍රාප්ති වීමෙන් පසුව යෙදී ඇත. එම තත්කාල වේලාවට කටක ලග්නයත්, මීන නවාංශකයත්, උදාවේ. මෙම වසර උදාවේ විශේෂත්වයක් දක්නට ලැබේ. එනම් කුමන හෝ රාශි හයක ග්‍රහ බල...