ලග්න පලාපල

2019-06-13 18:30:00
ගේ දොර අලුත්වැඩියාවක් තනි තීරණ ගැනීමෙන් තමාට අවාසිදායක කාලයක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 6,7,8,9 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරනු ලබයි. තමා හමුවීමට නිතර පැමිණෙන කෙනෙකු නිසා ගැටලුකාරි බවක් ඇතිකරන සතියකි. එමෙන්ම පියපස ඥාතියෙකු පිළිබඳ සිත් කලකිරෙන පුවතක්...
2019-06-06 18:30:00
තනතුරුලාබයක් පවුලේ කටයුතු කෙරෙහි විශේෂ වෙනස්කම් රැසක් සිදුකරමින් සතිය ආරම්භ වන අතර සඳු ග්‍රහයා 3, 4, 5, 6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. සැලසුම් සහගත කටයුතු කීපයකට අතගැසීමට අවස්ථාව සැලසේ. වෙනදාට වඩා සිතේ සතුටක් ඇති කරන කාලයකි. පවුලේ අය සමඟ දුර...
2019-05-30 18:30:00
 විශේෂ දුර ගමනක් මෙම සතිය තුළදී සඳු ග්‍රහයා ගමන් කරන්නේ 12,1,2 යන භාවස්ථාන හරහායි. සතිය පටන් ගැන්ම විදෙස් ගමනකට ඇරැයුම් ලැබීමත් පෙන්වයි. විශේෂ ලැබීම් හිමිවන කාලයකි. ධනය , ආදායම් මාර්ග තර කර ගැනීමට කටයුතු සැලසුම් කරයි. නිවසේ සාමාජිකයන්...
2019-05-23 18:30:00
 ප්‍රභූ වරප්‍රසාද රැසක්වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 9,10,11 යන භාවස්ථාන වල ගමන් ආරම්භ කරයි. පෙර පින මතු කරවන සතියක් බව පෙන්නුම් කරයි. නිතර නිතර ආගමික කටයුතු සඳහා වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වයි. සතිය මැද රැකියාව පිළිබඳව ගැටලුකාරි තත්වයක්...
2019-05-16 18:30:00
 අලංකාරයට සිත යොදවයිඅලුත් වගකීම් කීපයක් තමා වෙත පැවරෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 7, 8, 9 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. ලැබීම් අතින් යහපත් සතියක් වන අතර, ශාස්ත්‍රීය කටයුත්තක් වෙනුවෙන් ලොකු මුදලක් වැය කිරීමටද සිදුවේ....
2019-05-09 18:30:00
 ධම්මිකා රාජපක්ෂ මේෂපාඩු කීපයක් මඟ හැරේඅවිවේකී ලෙස සතිය ආරම්භවන අතර, සඳු ග්‍රහයා 3,4,5,6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. පියපස ඥාතියෙකු සමඟ ඇතිකරගත් මත ගැටුමක් දුරදිග යා හැකියි. නිතර සිතේ සැහැල්ලුවෙන් මෙන්ම රූපය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙමින්...