ලග්න පලාපල

2019-12-12 18:30:00
අලුත් ඥාති සබඳතාපවුලේ කෙනෙකු සම්බන්ධ සතුටුදායක පුවතක් ඇසීමට කටයුතු සැලසෙන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4,5 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. ආගමික සැලසුමක් සඳහා දුර පළාතකට යාමට කටයුතු සැලසෙන අතර පවුලේ කටයුතුවලින් දුරස්වීමටද හේතු ඇති කරයි....
2019-12-05 18:30:00
තනතුරු මාරුවක් වගකීම් බහුල වෙමින් ආරම්භවන මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 11, 12, 1 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. යෝජනා ස්ථිර වීමක් සාර්ථකවන ලකුණු පෙන්නුම් කරයි. පවුලට අලුත් සාමාජිකයෙක් එක්වීමට ඉඩ ඇත. හදිසි මුදලක් වැයවන අන්දමේ කටයුත්තකට අත ගැස්මට සිදුවන...
2019-12-05 18:30:00
තනතුරු මාරුවක් වගකීම් බහුල වෙමින් ආරම්භවන මේ සතියේ සඳුගේ ගමන 11, 12, 1 යන භාවස්ථානවල සිදුවනු ලබයි. යෝජනා ස්ථිර වීමක් සාර්ථකවන ලකුණු පෙන්නුම් කරයි. පවුලට අලුත් සාමාජිකයෙක් එක්වීමට ඉඩ ඇත. හදිසි මුදලක් වැයවන අන්දමේ කටයුත්තකට අත ගැස්මට සිදුවන...
2019-11-28 18:30:00
හදිසි ගමන්සඳු, 8,9,10 යන භාවස්ථාන හරහා ගමන් කරයි. ලැබීම් අතින් යහපත් සතියක් වුවත් වැයපස අධිකවන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් සිදුවිය හැකිවේ. එමෙන්ම පවුලට අලුත් ඥාතියෙකු සම්බන්ධ විය හැකි කාලයකි. දරුවෙකු පිළිබඳ සිතේ නොසන්සුන්තාවයකින් පසුවන බවක් පෙනේ...
2019-11-21 18:30:00
බොරු චෝදනාවක් විශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් වැඩිකරන කාලයක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 5,6,7 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. ලැබීම් අතින් යහපත් සතියක් වුවත් තමාට නොදැනීම වැයපස අධික වන කාලයක් බව පෙනේ. එමෙන්ම විශේෂ පුද්ගලයෙකුගේ හමුවීමක් සිදුවන කාලයකි....
2019-11-14 18:30:00
විශේෂ සංග්‍රහමෙම සතියේ සඳු ගමන් කරන්නේ 1, 2, 3, 4 යන භාවස්ථානවලයි. සතිය ආරම්භය සුබදායක තත්ත්වයක් උදාකරයි. ණය ගනුදෙනු සාර්ථක ව නිම කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි. කාලයකින් හමු නොවූ මිතුරෙකුගෙන් හදිසි ඇරැයුමක් ලැබෙයි. තමා හා පි‍්‍රයමනාප වීමට...