ලග්න පලාපල

2020-01-23 18:30:00
වාහන ගනුදෙනුවක්වගකීම් බහුල කරන කාලයක් වන අතර සඳුගේ ගමන 8,9,10,11 යන භාවස්ථාන වල සිදුවනු ලබයි. පවුලේ කටයුතු වෙනුවෙන් පැවැති වගකීමක් පැහැර හැරෙන කාලයකි. වෙනදාට වඩා හිතේ නොසන්සුන්තාවයකින් කටයුතු කරයි. මත ගැටුමකට මුල්වන අන්දමේ කරුණු කීපයක්...
2020-01-16 18:30:00
ලොතරැයි ජයග්‍රහණ අතමිට සරු වුවත් වගකීම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භවන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 5,6,7 ,8 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරනු ලබයි. නීති ගැටලුවකට මැදිවීමට ඉඩ ඇති කාලයක් බැවින් එදිනෙදා කටයුතුවලදී කල්පනාකාරි වීම වැදගත් වේ. වෙහෙස ඇති...
2020-01-09 18:30:00
වාහන ගණුදෙනුවක් අමතර වියදම් බහුල කරමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4,5 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරනු ලබයි. විශේෂ උත්සව අවස්ථාවක් වෙනුවෙන් කටයුතු සූදානම් වන කාලයකි. නිතර හමුවන කෙනෙකුගෙන් කරදර ගෙන දෙන බවක් පෙනේ. සැලසුම්...
2019-12-26 18:30:00
වගකීම් පැහැර හැරීමක් අතමිට මුදල් ගැවසුනත් වැය පස අධික වන කාලයක් බැවින් සඳුගේ ගමන 8,9,10,11 යන භාවස්ථාන වල සිදුවනු ලබයි. ලාබ අපේක්ෂාවෙන් කරන කටයුතු කීපයක් අතරමඟ නවතා දැමීමට සිදුවේ.වරින් වර ආගමික නායකයන්ගේ සහය පතන බවක් පෙන්නුම් කරයි....
2019-12-19 18:30:00
නොසිතූ ආරවුලක්වැයපස අධික වන කාලයක් වන අතර සමාජසේවා කටයුතු වෙනුවෙන් වැඩි කාලයත්, ශ්‍රමයත් වැය කරමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 5,6,7,8 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. ගේ දොර කටයුතු සම්බන්ධ අලුත් සැලසුමක් ඇති කර ගන්නා කාලයකි....
2019-12-12 18:30:00
අලුත් ඥාති සබඳතාපවුලේ කෙනෙකු සම්බන්ධ සතුටුදායක පුවතක් ඇසීමට කටයුතු සැලසෙන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 2,3,4,5 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. ආගමික සැලසුමක් සඳහා දුර පළාතකට යාමට කටයුතු සැලසෙන අතර පවුලේ කටයුතුවලින් දුරස්වීමටද හේතු ඇති කරයි....