ලග්න පලාපල

2019-03-21 18:30:00
මේෂමුදල් ආයෝජනයක් විවිධ බාධා ගැටලු මධ්‍යයේ සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 6, 7, 8, 9 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. වෘත්තීය කටයුතු කරගෙන යාමේ දී විවිධ දුෂ්කරතා මෙන්ම ගැටලුවලට ද මුහුණ පෑමට සිදුවේ. එමෙන්ම මුදල් සම්බන්ධ...
2019-03-14 18:30:00
ධම්මිකා රාජපක්ෂමේෂතනතුරු ලාබවිශේෂ වරප්‍රසාද කීපයකට මඟ සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 3,4.5.6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. හිතුමතයට කටයුතු කිරීමෙන් ගැටලු කීපයක් දුරදිග යයි. එමෙන්ම රහස් කටයුතු කීපයකට සම්බන්ධ වීමට මඟ සැලසේ...
2019-03-07 18:30:00
මේෂරැකියා ගැටලු විසඳේඋදාවූ මේ සතියේ මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 12,1,2 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. මෙතෙක් අතපසු වෙමින් පැවැති කටයුතු කීපයක් සාර්ථක කර ගැනීමට මඟ සැලසේ. එමෙන්ම අන්‍යයන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී කල්පනාකාරී විය යුතු බවක්ද පෙනේ....
2019-02-28 18:30:00
ධම්මිකා රාජපක්ෂමේෂපදිංචියේ වෙනසක්සිත් කලකිරීමක් හේතුවෙන් මතභේදකාරී සතියක් වන අතර සඳුගේ ගමන 9, 10, 11 භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. හිතුමතයට කටයුතු කිරීමෙන් පාඩු කීපයක් අත් කරයි. විශේෂ සැලසුමක් සාර්ථක වන ලකුණු පෙනේ. තමා නිසා පවුලේ කෙනෙකුට විශාල...
2019-02-21 18:30:00
ධම්මිකා රාජපක්ෂ මේෂහිතුවක්කාර තීරණයක්වගකීම් බහුල වුවත් ඒවා ක්‍රමවත් කර ගැනීමට වෙහෙසක් දැරිය යුතු කාලයක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 6,7,8 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. අන් අය සමඟ වචන පාවිච්චියේදී කල්පනාකාරි විය යුතු කාලයකි. එමෙන්ම හිතුවක්කාර තීරණ...
2019-02-21 18:30:00
2019 මාර්තු මස 07 වන දින උදේ 7.53 ට රාහු මිථුන රාශියට සම්ප්‍රාප්ත වේ. ඈපාලිත අනුවත් එම වේලාවට කේතු ධනු රාශියට සම්ප්‍රාප්ත වේ. එම වේලාවට රවි ග්‍රහයා කුම්භ රාශියේ අංශක 23 යි කලා 30 ක් ගමන් කරමින් සිටියි. චන්ද්‍රයා කුම්භ රාශියේ අංශක 27 යි....