ලග්න පලාපල

2019-08-15 18:30:00
 වගකීම් පැහැර හැරීමක්  පවුලේ කෙනෙකුගේ කටයුතු වෙනුවෙන් ඇපකැපවී කටයුතු කිරීමට සිදුවන කාලයක් වන අතර සඳු ග්‍රහයා 10,11,12 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. ආදායම් තත්වය වරින් වර වෙනස් කරන කාලයක් වන අතර හදිසි මුදල් වැයවීම්ද වැඩිකරයි....
2019-08-01 18:30:00
දැඩි තීරණ වගකීම් පැහැර හැරීමක් සිදුවෙමින් සතිය ආරම්භවන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 3, 4, 5, 6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. අතමිට මුදල් හිමිකම් ඇති කාලයක් වුවත්, වැයපස අධික වන අන්දමේ කටයුතු කීපයක් යෙදෙන අතර නිතර ඇවිදිලි වැඩි කරන කාලයක් බවද...
2019-07-25 18:30:00
ගැටුමක් දුරදිග ලාභ ගෙනදෙන මාර්ග කීපයකට අත ගැසීමට මඟ සැලසෙමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 12,1,2,3 යන භාවස්තානවල ගමන් කරයි. අමතර ගමන් බහුල කාලයක් වන අතර අමතර මුදල් වැයවීම් ද වැඩි කරයි. මෙතෙක් අතහැර දමා තිබූ කටයුත්තක්...
2019-07-18 18:30:00
 සහෝදර බැඳීම්තනතුරු ලාබයක් වෙනුවෙන් වෙහෙසීම් වැඩි කරමින් සතිය ආරම්භ වන මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 10, 11, 12, 1 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. වැඩි වගකීමක් තමා පිට පැවරෙන කාලයකි. නොසිතූ ගැටලුවක් විසඳා ගැනීමට අසල්වැසි සහය පැතීමට සිදුවේ....
2019-07-11 18:30:00
 වාහන ගණුදෙනුවක් මෙතෙක් පැවැති ගැටලු කීපයක් මඟහැරී යමින් සතිය ආරම්භ වන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳු ග්‍රහයා 6,7,8,9 යන භාවස්ථාන වල ගමන් කරයි. පවුලේ අය අතර ජනපි‍්‍රයත්වයට පත්වන අන්දමේ කරුණු කීපයක් ඇති කරයි. එමෙන්ම පවුලේ කටයුතු පිළිබඳ තීරණ...
2019-07-04 18:30:00
 ප්‍රභූ උපකාරඅවිවේකී ලෙස සතිය ආරම්භවන වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබගේ සඳුගේ ගමන 3, 4, 5, 6 යන භාවස්ථානවල ගමන් කරයි. අමතර වියදම් බහුල කාලයක් වන බැවින් එදිනෙදා කටයුතු පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. නිතර පවුලේ අය සමඟ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති කර ගනී. ගේ දොර...