සුව ඔසු

2019-10-17 18:30:00
අප ජීවත්වන පරිසරයේ ඇති ඖෂධ පැළෑටි අතුරින් ඔබ අප හඳුනන පැළෑටි ප්‍රමාණය ඉතා සීමිතය’ එයට හේතු වනුයේ ඒ පිළිබඳව දක්වන ඇල්ම සහ අවධානය අඩුවීම නිසා ඖෂධ පැළෑටි පිළිබඳ දැනුම අඩු වීමයි.එසේ වුවත් අප ජීවත්වන පරිසරයේ ඇති වෘක්ෂලතා ගැන හොඳීන් පරීක්ෂා කර...
2019-10-17 18:30:00
උද්භිද විද්‍යා නාමය - ස්ට්‍රීවනස් නක්ස් වොමිකා (Streevanus nux vomica)කූලය - කාරස්කර කූලයට අයත් ය.සංස්තෘත බසින් - විෂ නින්දුක, කුපිලු, කාක, නින්දුක, විෂද්‍රැම, කාලපිලුක, ජලතින්දදුදුක, කාරස්කර, ජලදකපිලු,මර්කට කින්දුක, කාකේන්ද්‍ර කාලකූටක,...
2019-10-17 18:30:00
කොච්චි මිරිස් වර්ග රැසක් ඇති අතර එයින් ඉතා ඉහළ ගුණයක් ලබාගැනීමට හැකි බව පාරම්පරික දේශීය වෙදකම තුළින් පෙන්නා දිය හැකිය.කොච්චි මිරිස් සැර මිරිස් වර්ගයක් ලෙස සමාජය තුළ පිළිගැනීමක් ඇති අතර නමුත් එය ඖෂධයක් වශයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගතහොත් නිසි ප්...
2019-10-10 18:30:00
මතභේද සහිත එක් ශාකයක් ලෙස මුරුවා ශාකය හැඳීන්වීමට පුළුවන. ලතාවක් හෙවත් වැලක් ලෙස බොහෝදෙනා මෙය හඳුනාගෙන ඇති නමුත් මේ පිළිබඳව නොයෙක් මතභේද දක්නට ලැබේ.විශේෂයෙන් දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ මුරුවා නාමයෙන් යෙදී ඇති ලතාව මුර්වා නමින්ද වෛද්‍ය ග්‍රන්ථවල...
2019-10-03 18:30:00
දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ අප්‍රකටව භාවිතා වන ඖෂධ ද්‍රව්‍යයක් වන ඉල්ල බොහෝ දෙනා හොඳින් හඳුනන ශාකයක් නොවේ. මෙයටම ඊල්ල යන නාමය ද, හකුරු විල්ල යන නාමය ද ව්‍යවහාරයේ දක්නට ලැබේ. මෙම ශාකය බහුල ලෙස ඖෂධ සඳහා නොගත්තද පාවට්ටා ශාකය මෙන්ම මෙහි පංචාංගයද ඖෂධ...
2019-10-03 18:30:00
මල් පරවී ගිය කලඉඟුරු පඳුර උගුල්ලුනු ලැබේ. ඊට පසු අස්වැන්න නෙළාගත හැක. ඉන්දියාව, චීනය, ඉන්දුනීසියාව , දකුණු කොරියාව, ජපානය, නේපාලය ලොව ඉඟුරු නිෂ්පාදනයේ ඉහළින්ම සිටින රටවල්ය. ඉඟුරු ශාකය බෝකරගත හැක්කේ ගසේ කඳ සියුම් පෙති මඟින් වෙන් කිරීමෙන් අල...