සුභ නැකැත්

2019-08-15 18:30:00
අධ්‍යාපන කටයුතුවලට නව නීතිබලවත් යෝග බලයක් වූ පංච මහා පුරුෂ යෝග අතරින් භද්‍ර යෝග බලය 2019 සැප්තැම්බර් මස 11 වන බුධ දින පාන්දර 4.59 ට බුධ ග්‍රහයා තමාට උච්ච රාශි භවන වූ කන්‍යා රාශියට පිවිසීමෙන් යෙදෙන අතර භද්‍ර යෝග බලය 2019 සැප්තැම්බර් 29 වන...
2019-08-15 18:30:00
ග්‍රහ මඩුල්ලේ ප්‍රධානී සිංහ රැසෙහි අදිපති රාජ්‍ය කාරක රවි තම මුල ත්‍රිකෝණ රාශිය වූ සිංහ රාශිගත වීම 2019 අගෝස්තු මස 17 වෙනි ශනි දින සිංහල පැය 17 විනාඩි 07 න් සිදුවේ. මෙදින සිට 2019 සැප්තැම්බර් 16 දින තෙක් එහි ගමන් කරන රවි, මා, පුවපල්,...
2019-08-15 18:30:00
යම් භාවයක රවි බුධ මහා ඥානකාරක යෝගය හෙවත් බුධ ආදිත්‍ය යෝගය පිහිටා කේතු හා සඳුගේ දෘෂ්ඨියට ලක් වූ විට න්‍යාය ශාස්ත්‍රයේ හා ඉගෙනීමේ පරතෙරට ගිය විෂයයන් එකකට වඩා වැඩි ගණනකට දක්ෂකම් දක්වන්නා වූ හසල ගුප්ත දැනුමක් ඇති අයකු බිහි කරයි.බුධ ග්‍රහයා රවි...
2019-08-15 18:30:00
2019 ඔක්තෝබර් මාසයේ 04 දින සිට ඔක්තෝබර් 17 දක්වා යෙදෙන යෝග බලයකි. බුධ – ශුක්‍ර යෝගයක්. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපනුන්ට පමණක් බලවත් වේ.කන්‍යා ලග්නයෙන් උපත ලබන අයට 1-2 අධිපතියෝ එක්වීමෙන්ද 9-10 අධිපතියෝ එක්වී 2 වැන්නේද යෙදී අතිවන සුවිශේෂ බලයකි. තවද “...
2019-08-15 18:30:00
අද නවීන පන්නයේ විවාහයන් සිදුකරන්නේ හෝටල් උත්සව ශාලාවන්හිය. හෝටල් අධිපතියා දෙන දිනයක් මත තම ජීවිතයේ වැදගත්ම අවස්ථාව තීරණය කිරිමේ කලාවක් දෝලනය වේ. එසේ නැත්නම් හෝටල් හිමිකරුවාගේ කාලසටහන අනුවය. තවද නිවාඩු දිනවල සෙනසුරාදා , ඉරිදා දිනවලත් විවාහ...
2019-08-15 18:30:00
අද වන විට සමාජයේ ඇති නැති පරතරය අහසටත් වඩා උස්වී ඇති අවදියක ඔබට ධනය ලැබෙන්නට වාසනාව ඇද්ද උත්සාහ කළත් ධනය ළඟට එන්නෙ නැද්ද? කරන තරමක් නරක කරන අයට පමණක් ධනය ලැබී යහපත් ලෙස ජීවත්වන අයට එදා වේල සරිකර ගන්නට බැරිව දිවිනහා ගන්න හිතෙන විදිය ගැන ඡ්‍...