සුභ නැකැත්

2019-10-17 18:30:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෙන්පති වූ අඟහරු 2019 නොවැම්බර් මස 10 වන ඉරු දින සවස 2 පසු වී විනාඩි 24 ට සිකුරුට අයත් තුලා රාශියට පිවිස 2019 දෙසැම්බර් මස 25 වන බුධ දින රාත්‍රී 9 පසු වී විනාඩි 27 දක්වාම අඟහරු තුලා රාශියෙහි ගමන් කරනු ඇත.මෙම කාළ වකවානුව තුළ...
2019-10-17 18:30:00
කකුලක හොඳ නොවන තුවාලයක් ඇති වැරහැලි ඇදගත් තැනැත්තෙකුගේ ස්වරූපයක් ඇති අයෙකු වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන සෙනසුරු ඡ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රයේදී හඳුන්වනු ලබන්නේ සූර්යය දිව්‍ය රාජයාගේ පුත්‍රයා ලෙසය. රාත්‍රී කාලයේ උපන් අයට සෙනසුරු පීතෘ කාරක ලෙසත් හඳුන්වයි....
2019-10-10 18:30:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ බුද්ධිමත්ම ග්‍රහයා වූ බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා තමාට ස්වක්ෂේත්‍ර රාශි භවනක් වූ ධනු රාශියට 2019 නොවැම්බර් 5 වන කුජ දින පාන්දර පහපසුවී විනාඩි 25 ට පිවිස කේතුට අයත් මුල නැකතේ සම්පූර්ණවත් කිවිට අයත් සුවසල නැකතේ සම්පූර්ණවත් රවිට අයත් උත්...
2019-10-10 18:30:00
2019.10.17 ගුරු දින පැය 47 විනාඩි 12 න් තුලාවට පැමිණෙන රවි 2019.11.16 දින දක්වා එහි ගමන් කරනු ඇත. සිත දෙක සා විසා තුªනේද තුලා රැස කීවාසේ අඟහරුට අයත් සිත නැකතේ 3 - 4 පාදත්, රාහු හිමි සා නැකතේ පාද හතරත්, ගුරු හිමි විසා නැකතේ 1, 2, 3 යන පාද...
2019-10-03 18:30:00
ධනු ලග්න හිමියන්ට සුබඵල ගෙන දෙන යෝග බලයක් වන ගජ යෝගය 2019 ඔක්තොම්බර් 18 වන දින පාන්දර 1 පසුවී විනාඩි 3 ට රවි ග්‍රහයා තුලා රාශිගතවීමත් සමඟ ඇතිවනු ඇත. මෙම යෝග බලය සිකුරු ග්‍රහයා තුලා රාශියෙහි තැන්පත්ව ගමන් කරනු ලබන 2019 ඔක්තොම්බර් මස 28 වන...
2019-10-03 18:30:00
චන්ද්‍ර , කුජ ත්‍රිකෝණ දෘෂ්ඨිය, චන්ද්‍ර, ගුරු සප්තම දෘෂ්ඨිය, වෙශි, වොශි, උභයචාරි, මාලවි, බුධ ආධිත්‍ය, දාමිණි, නීච භංග රාජයෝගය ආදී යෝග රැසකින් අනූනවද සිත 3-4 සා 1,2,3,4 විසා 1,2,3 නැකත් පාදයේදී නොවැම්බර් 17 අළුයම 12.50 තෙක් කාලපරාසයක් ගත...