වාස්තු විද්‍යාව

2021-02-11 18:30:00
2021 පෙබරවාරි මස 24 වෙනි බුධ දින උදේ 6.30ට උතුර බලා පාද බෙදීම.එදින උදේ 07.10 ට උතුර බලා අත්තිවාරම් කැපීම.එදින උදේ 08.18 ට උතුර බලා මුල්ගල් තැබීම සුබයි.මෙම නැකත බුධ දිනය පුනාවස නැකත පුර 12 ක තිථිය කුම්භ ලග්නය ආදි යෝගවලින් යෙදී ඇත.අත්තිවාරම්...
2021-02-11 18:30:00
 නිවසේ සියලු අංග අතර ප්‍රධාන දොර ඉතාම වැදගත් අංගයකි. ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට නොතිබිය යුතු අංග දහ අටක් අෂ්ට දශවේධ දෝෂ නමින් පුරාණ ඝෘෂිවරුන් විසින් පෙන්වා දී ඇත. එම දෝෂ හඳුනාගෙන ඔබේ නිවසේ ප්‍රධාන දොර ඒවායින් මඟ හරවා ගන්න.නිවසේ ප්‍රධාන දොරට...
2021-02-04 18:30:00
සමහර අයට තම ජීවිත කාලයම පුරාවට නිවසක් ඉදිකිරීමට හැකියාවක් නොමැත. කුලී ගෙවල්වල, ලොකු මුරමඩුවල ,රජයේ නිවාසවල සමහර අය වෙසෙයි. තවත් සමහරෙකුට අගු පිලක්, ගසක් යට, පාලමක් යට හෝ වැස්සෙන් අවුවෙන් ආරක්ෂා වීමට කුමන ස්ථානයක හෝ වාසය කිරීමට සිදුවේ.මිනී...
2021-01-28 18:30:00
2021 පෙබරවාරි මස 24 වෙනි බුධ දින උදේ 06.30 ට නැගෙනහිර බලා පාද බෙදන්න.එදින උදේ 07.18 නැඟෙනහිර බලා අත්තිවාරම් කපන්න.එදින උදේ 08.18 ට නැඟෙනහිර බලා මුල්ගල් තබන්න.මෙම නැකත ගෙවල් චක්‍රය, සඳු තත්කාලය, මාසපල චක්‍රය, වෘෂභ චක්‍රය ආදී චක්‍රවලට...
2021-01-21 18:30:00
ගෘහ නිර්මාණ, වාස්තු විද්‍යා, නක්ෂත්‍ර, දේව මන්දිර, ප්‍රතිමා, බඩුබාහිරාදිය සෙත් ශාන්ති ආදී සෑම දෙයක්ම මනු ලොවට ලබා දෙමින් මනු ලොවේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කළ විශ්වකර්ම අට අනූවක් රෝග නව අනූවක් ව්‍යාධි අපල උපද්‍රව මෙන්ම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේදී ඇතිවන...
2021-01-14 18:30:00
නිවාස සෑම මනුෂ්‍යයෙකුගේම මූලික අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් එකකි. නිවසක් සෑදීමේදී විශේෂයෙන් ගෘහ මූලිකයාට විපත් දෙන නැකත් ද ඇත. මෙහිදී නව නිවසේ වැඩ ආරම්භයේ සිටම නිවාස හිමියාට මාරක අපල දෙයි. එසේ මාරක දෙන ග්‍රහ බල ලුහුඬින් මෙන්න.මේෂ ලග්නයෙන් ඉපිද නිවාසවල...