වාස්තු විද්‍යාව

2021-08-26 18:30:00
නිවසක අසිරිය, සුන්දරත්වය හා වටිනාකම දිස්වන්නේ එයට ආලේප කරන ලද වර්ණයන් අනුවයි. ඉතා විශාල මුදලක් වැය කර ඉදිකරන ලද නිවෙස් වල පවා නිවැරදි වර්ණ භාවිතයක් සිදු නොකළ විට ඉන් අපේක්ෂිත සුන්දර පෙනුම ලබාගත නොහැකි අවස්ථා සුලබව දකින්න පුළුවන්.එසේම...
2021-08-12 18:30:00
පැරණි අපේ අය නිවසක් ඉදිකිරීමට කටයුතු සකස් කරන විට ඉඩම වටේට වැටක් සිටුවා හෝ කණු සිටුවා කම්බි ගසා ශුභ දිනක ගොම්මන් වේලාවේ එළගවයෙකු ඉඩමට ඇතුළුකර ඉදිකඩුල්ල වසනු ලැබේ. එකී ගවයා ලැඟ සිටි තැන ශුද්ධ පවිත්‍රකර කහ දියර ඉස සුවඳ දුම් අල්ලා ශුභ...
2021-07-29 18:30:00
පිරිසුදු මනසකින් යුතුව නිවස තුළ සෑම නිමේෂයකම ජීවත් වීමට හැකි වේ නම් එතැනට ශ්‍රී කාන්තාව ලැගුම් ගනී. අපේ දේශීය බලියාග ශාන්ති කර්මයන් තුළ අන්තර ගත වී ඇත්තේ බෙරහඬේ නාද රටාව රිද්මයෙන් අවට විෂබීජ විනාශවීමත් ය. දුම්මල පන්දම් ගින්නෙන් ගැසීම් නිසා...
2021-07-15 18:30:00
බහිරව පූජාව නැකත් දිනට පෙර කිරීම යහපත් වේ. සුබ නිවාසීය වත් පිළිවෙත් මෙසේ ය. බෝධි පූජාවක් තැබීම. ආගමික වතාවත් කිරීම කිරිගසක් ඉඩමේ සිටුවීම ගිනිකොන දිසාවේ කුරුල්ලන්ට කෑම තැබීම. ස්වස්තිකය ඇඳීම හා ඒ මත මුල්ගලතැබීම ලිප උතුර හා නැඟෙනහිර දිසාව බලා...
2021-06-24 18:30:00
නිවසක අසිරිය, සුන්දරත්වය හා වටිනාකම දිස්වන්නේ එයට ආලේප කරන ලද වර්ණයන් අනුවයි. ඉතා විශාල මුදලක් වැය කර ඉදිකරන ලද නිවෙස් වල පවා නිවැරදි වර්ණ භාවිතයක් සිදු නොකළ විට ඉන් අපේක්ෂිත සුන්දර පෙනුම ලබාගත නොහැකි අවස්ථා සුලබව දකින්න පුළුවන්. එසේම...
2021-06-03 18:30:00
පෙර ආත්මවල කරන අකුසල් අනුව නිවසක හිමිකම හෝ ඉඩමක හිමිකම නොමැති අය අද සමාජයේ වැඩිවශයෙන් දැකිය හැකිය. සමහර අයට නම් ඉඩම් අක්කර සියගණන් ඇත. නිවාස කීපයක් ද ඇත.කේන්දරයට අනුව භූමි ලාභ, නිවාස හිමිවන ග්‍රහ පිහිටීම මෙයින් විස්තර වේ. භූමිය ගැන...