වාස්තු විද්‍යාව

2019-11-21 18:30:00
ඔබගේ දූ දරුවන් උගතකු වනවා දැකීම ඔබට ඇති එකම සතුට වන අතර, ඒ සඳහා ඔබ අපමණ වෙහෙසක් දරා කටයුතු කරන අතර, නිර්ලෝභීව වියදම් කිරීමට වුවත් පෙලඹේ. ගුරුවරුන්ද ඔබට නිර්ලෝභීව ශිල්ප දෙති. ඒ සම්පත්වලින් නිසි ඵල නෙළා ගැනීමට නම් විශ්වයේ පවතින ශක්තීන්...
2019-10-24 18:30:00
ඉඩමක, නිවසක් සෑදීමට සූදානම් වන ඔබ, ප්‍රථමයෙන්ම එම භූමියේ සිටින අදෘශ්‍යමාන බලවේග ඉවත් කර ගත යුතු ය. බහිරව පූජාවක් තැබීමෙන් එම කාර්යය සිදුකරගත හැකි ය.ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවල මෙවැනි බහිරව දෝෂ බහුලව නැතත් පාලු භූමි, හිස්ව පවතින මුඩුබිම්, කාලයක්...
2019-10-17 18:30:00
සිතට සතුට ගෙනදෙන අයුරින් නිවසක් තනා ගැනීමට සෑම කෙනෙක්ම කැමැත්තක් දක්වයි. එමෙන්ම එවන් නිවසක් ඉදිකර ගැනීමේදී පළමුව දොස්වලින් තොර හොඳ භූමියක් තෝරාගත යුතුයි.සොහොන්, හුඹස්, ගල්බෝර දමා කඩා අත්හරින ලද භූමි. තෙත් බිම්, වලවල් සහිත බිම්, අණවින වැනි...
2019-10-17 18:30:00
නිවසක ප්‍රධාන දොර නිවැරැදිව තබන්නේ කෙසේද? යන්න හා එහිදී යෙදිය හැකි අභ්‍යන්තර දෝෂ පිළිබඳව පසුගිය ලිපිවලින් අප පැහැදිලි කළා.අද අප සළකා බලන්නේ ප්‍රධාන දොර සම්බන්ධ බාහිර දෝෂ පිළිබඳවයි. එබඳු දෝෂ 18 ක් සෘෂිවරුන් විසින් හඳුනා ගන්නා ලදුව, වාස්තු...
2019-10-10 18:30:00
ද්වාරකරණය හෙවත් උළුවහු තැබීමප්‍රධාන දොර තබන ආකාරය අනුව ගෘහයන් සොළොසක් ඇති බව.ධ්‍රැවධන්‍යෙ ජයනනෙලු බර කාන්ත මනෝරමංසුමුඛ දුර්මුඛො ග්‍රංච රිපුදං වික්කදං නාශංචාක්‍රා නන්දං විපුල විජයාඛ්‍යං සපාත්යන්නෙන් දක්වා ඇත.එනම් ධ්‍රැවය, ධාන්‍යය, ජය...
2019-10-03 18:30:00
නිවසකට ගේට්ටුවක් තිබීම අවශ්‍යමය. එය නූතන සමාජය තුළ පවතින විවිධ ගැටලු මෙන්ම ක්‍රමවත්ව ගෙමිදුල තබා ගැනීම සඳහාද යෝග්‍යය. එහෙත් ඉතා පටු සහිත ඉඩම්වල එනම් ගේට්ටුව තබන ඉඩමේ පැති විකෘතිවීම් මෙන්ම ඉඩමේ වපසරිය ඉතා කුඩාවීමද, ගේට්ටුවක් වාස්තු විද්‍...