වාස්තු විද්‍යාව

2019-03-21 18:30:00
ඉදිකිරීම් ශිල්පය පිළිබඳව යම් නියාමනයක් සපයනු වස් ගොඩනැඟුණු පුරාතන වාස්තු ශාස්ත්‍රය එවකට පැවති දියුණු ශාස්ත්‍රයන්ගේ පදනම මත වැඩී ආ බව පෙනේ. විශේෂයෙන් ඡ්‍යොතිර්ඥානය මුල්කොටගත් ආයුර්වේදය යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ආදි විෂයයන් සමඟ මනාව මුසුවෙමින් වැඩී ආ...
2019-03-14 18:30:00
පරිසරය රැකගන්නනිවසක ආකර්ෂණීය පෙනුම හා හැඩය බොහෝදුරට එහි ඉදිරිපසින් පෙන්නුම් කෙරේ. ඒ සඳහා නිවැරදි වාස්තුව හා සිත් ඇදගන්නා පරිසරය නිවස ඉදිරිපස තිබිය යුතුය. නිවස ඉදිරිපස අඳුරු ස්වභාවය, කසළ ගොඩවල්, මඩ හා ජලය රැඳි වළ ගොඩැලි, රෙදිවැල්, මැරී...
2019-03-07 18:30:00
යම්කිසි පුද්ගලයෙකුගේ ධන සම්පත් පිළිබඳව පැහැදිලි හා නිවැරදි අනාවැකියක් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ජන්ම පත්‍රයෙන් පැවසිය හැකිද?ඔව්. ඉතාමත්ම පැහැදිලි හා නිවැරදි අනාවැකියක් පවසන්න පුළුවන්.වර්තමාන සමාජය දෙස අප අවධානය යොමුකිරීමේදී අද සියල්ලම මුදල් මතම තීරණය...
2019-02-28 18:30:00
ඕනෑම නිවසකට වාස්තු විද්‍යාවෙන් විශ්ව ශක්තිය ළඟා කර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයටත් බොහෝ සෙයින් බලපානු ලබන බලවත් ශක්තියක් වාස්තු විද්‍යාවෙන් නිවස තුළදීම ළඟා කර දීමට වැඩහිටි ඔබට හැකියාව පවතිනවා.ඕනෑම දෙමාපියෙකුගේ ප්‍රබල...
2019-02-14 18:30:00
මිනිසත් බව ලැබූ අප සතුව සියලු දෙනාටම බාහිර කරදර සහ මානසික අසහනයකින් තොරව සැනසීමකින් ජීවත් වීමට නිවසක් අවශ්‍යයි. ජීවිත කාලය තුළ තමාගේම කියා නිවසක් ඉදිකිරීමට අවස්ථාවක් එළඹීම භාග්‍යයකි. එසේ සාදා ගන්නා නිවසේ වසන කෙනෙකුගේ සියලුම ජීවිත කටයුතු එම...
2019-01-31 18:30:00
වාස්තු විද්‍යාව පිළිබඳ කතා කිරීමේදී නිවසේ වඩාත් සිත නතර වෙන තැනක් විදියට මුළුතැන්ගෙය හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් දැන් බොහෝ සිත පිනවන අංගයන්ගෙන් යුක්තව ස්ථාපිත කරනු ලබන මුළුතැන්ගෙය මොන විදියට වෙනස් කිරීම් සිදු කළත් ප්‍රබල වාස්තු කාරණා මත පිහිටා...