දෙවැනි භාවය

පෙබරවාරි 3, 2023

ජන්ම කේන්ද්‍රයේ දෙවැනි කොටුව හෙවත් දෙවැනි භාවය ධනස්ථානය, කුටුම්භස්ථානය යන නම්වලින් හඳුන්වයි. ජන්මියාගේ ධනය, මුදල්මය කටයුතු, ලාභ ප්‍රයෝජන, බැංකුවේ ඇති ධනය, ධන හානි දෙවැන්නෙන් බැලිය යුතු වේ. දෙවැන්නාධිපති 11ද එකොළොස්වැන්නාධිපති 2 ද සිටි විට ධනය පිළිබඳ ඉතා යහපත් බව කියැ වේ. 2 අධිපති පාපීන් සමඟ සිටි විට ද 6,8,12 යන ස්ථානවල සිටි විටද ජන්මියාට ධනය සම්බන්ධව එතරම් යහපත් තත්ත්වයක් උදා නොවන බව කියැවේ.

දෙවැනි කොටුව හෙවත් දෙවැන්න කුටුම්භස්ථානය ලෙස ද හැඳින්වේ. ජන්මියාගේ පවුල ගැන, ඉතා සමීප ඥාතීන් ගැන, තමාගෙන් යැපෙන්නන් ගැන, පවුලට සම්බන්ධ සියලු දේ ගැන දෙවැන්නෙන් කියැවේ. දෙවැන්නේ ශුභයන් සිටී ද දෙක අධිපති ශුභයන් සමඟ සිටීද එම ජන්මියා යහපත් ලෙස පවුල පෝෂණය කරයි.

දෙවැන්න මුහුණ නියෝජනය කරන ස්ථානයයි. මුහුණේ ඇති කට, දිව, ඇස්, දත්, නිකට, කම්මුල නිරූපණය කෙරේ. මුහුණේ ශි‍්‍රයාව, දේහ කාන්තිය, කථාවෙහි දක්ෂ බව, මෘදු මොලොක් බව, කථාවෙන් ලැබෙන සතුට, සිනහව ගැන දෙවැන්නෙන් කියැවේ.

දහවැන්නෙන් පස්වැන්න දෙවැන්න වන බැවින් ජන්මියාගේ රැකියා කුසලතාවය, අධ්‍යාපනය, ඥානය සඳහා ඇති උත්සාහය, රැකියාවට ලැබිය යුතු දැනුම, බුද්ධිය දෙවැන්නෙන් බැලිය හැකි වේ. ජන්මියාගේ ඇති දියුණුව, පිරිහීම, ව්‍යාපාර කටයුතු ගැන දෙවැනි භාවයෙන් බලා ගත හැකිවේ.

දෙවැන්න සහෝදරස්ථානයෙන් 12වැන්න වන බැවින් තම බාල සහෝදරයාගේ ධන හානි, ඔහුගේ විදේශ ගතවීම්, සිරගතවීම් ද මවගෙන් ලැබෙන ලාභ ප්‍රයෝජන ද දෙවැන්න පස්වැන්නෙන් දහවැන්න වන බැවින් තම දරුවන්ට ලැබෙන රැකියා තනතුරු ගැන ද විග්‍රහ කරගත හැකි වේ.

දෙවැන්න හෙවත් දෙවැනි කොටුව අර්ථ ත්‍රිකෝණයට අයත් භාවයක් වේ. අර්ථ ත්‍රිකෝණය දහවැන්න, දෙවැන්න හා හයවැන්නයි. දහවැන්නෙන් රැකියා තනතුරු ද හය වැන්නෙන් රැකියාවට යොදවන මහන්සියද, දෙවැන්න තමා කරන රැකියාවෙන් ලැබෙන ධනයද පෙන්නුම් කරයි. අර්ථ ත්‍රිකෝණය බලවත් වූ අය රැකියාවෙන්ද, බලයෙන්ද, ධනයෙන්ද දියුණුවක් ඇති අය වේ.

දෙවැන්නනාධිපති ශුභයෙකු වීම, ශුභ ග්‍රහයන් සමඟ සිටීම, දෙවැන්නේ ශුභයන් සිටීම, ජන්මියාට යහපත් වේ. ඒ වගේම දෙවැන්නාධිපති අශුභයන් සමඟ සිටීම දෙවැන්නේ අශුභ ග්‍රහයන් සිටීම දෙවැන්න පාපකර්තරී වීම ජන්මියාගේ ධනයට, කුටුම්භයට එතරම් යහපත් නොවේ. එබැවින් දෙවැන්න ජන්ම පත්‍රයේ වැදගත් ස්ථානයක් ගනී.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.