දිව්‍යමය සුබ මුහුර්ත

ඔක්තෝබර් 30, 2020
(ඔක්තෝබර් 30 සිකුරාදා සිට නොවැම්බර් 05 දක්වා)
 
ඉරිදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා, දකුණු පය පෙරට තබා ද, සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා වම් පය පෙරට තබා සුබ කටයුතු ආරම්භයට සුදුසු වේ. 
 
30 ශු - උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා 
31 ශ - උදේ 07.33 සිට උදේ 07.57 දක්වා 
01 ර - උදේ 10.27 සිට උදේ 10.57 දක්වා 
02 ච – උදේ 06.57 සිට උදේ 07.09 දක්වා 
03 කු – දහවල් 11.57 සිට දහවල් 12.27 දක්වා 
04 බු – උදේ 09.57 සිට දහවල් 10.27 දක්වා 
05 ගු – දහවල් 11.57 සිට දහවල් 12.27 දක්වා 
 
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.